Schooljaar 2017-2018 - Oudergesprekken

Categorie: Ouderavonden
Data:
21-06-2018
18:00 - 21:00
U wordt uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht van uw kind.
Graag 10 minuten eerder aanwezig zijn, om het logboek/portfolio van uw kind door te kijken.