Schooljaar 2018-2019 - Ouder/kind-gesprekken (facultatief)

Categorie: Ouderavonden
Data:
19-11-2018 - 23-11-2018
Op eigen initiatief of het initiatief van de mentor van uw kind kunt u een, samen met uw kind, een gesprek voeren over de ontwikkeling van uw kind.