Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is bedoeld als een plek waar ouders, opvoeders van kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Het kan gaan om grote of kleine vragen. Vragen over bijvoorbeeld echtscheiding, zakgeld, pesten, sociale vaardigheden, autisme, adhd, alcohol- en drugsgebruik, verliesverwerking, ziekte, spijbelen, zindelijkheid, relatie ouder-kind, afspraken maken met je puber…...
De medewerkers van het CJG helpen je daar graag bij. Ze gaan samen met jou op zoek naar een antwoord op je vraag, of geven je advies.
De dienstverlening van het CJG is gratis.

Samenwerkingsverband
Het Centrum Jeugd en Gezin is een netwerkorganisatie. Het is een samenwerking van organisaties die zich bezighouden met opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor jeugdigen, ouders en professionals. De kernpartners van het CJG Bladel zijn, Maatschappelijk werk Lumensindebuurt,  Jeugdgezondheidszorg Zuidzorg en GGD Brabant Zuidoost, Jongerenwerk Jeugd- Punt en MEE. De kernpartners hebben nauwe samenwerkingsbanden met huisartsen, scholen en gespecialiseerde (tweedelijns)hulpverleningsorganisaties.
Er is Kempenbreed ook het Kempenteam Jeugdhulp. Hierin zitten, de Combinatie Jeugdzorg, Bureau Jeugdzorg en Lumensindebuurt. Dit team kan ingeschakeld worden door de hier bovengenoemde kernpartners van het CJG.

Contact
Wil je graag een afspraak maken of een vraag stellen dan kun je dit doen door te bellen van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur op het nummer: 0497-361699. Je kunt je vraag ook stellen onder “contact” op de website: www.cjgbladel.nl.