Marloes Jacobs
Co÷rdinator CJG Bladel
Gsm: 06-51403078
E-mail: m.jacobs@bladel.nl  

Mijn naam is Marloes Jacobs en ik ben co÷rdinator van het CJG in de gemeente Bladel. Daarvoor was ik jarenlang werkzaam in diverse functies in de jeugdgezondheidszorg. Hier heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen en ouders en in de werkbegeleiding aan hulpverleners.
Nu ben ik verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het CJG in Bladel. Ik hou mij onder andere bezig met het organiseren van activiteiten voor ouders, kinderen en jongeren rond opvoeden en opgroeien. Ook organiseer ik zo nodig overleggen om met ouders en professionals de hulp rond het gezin af te stemmen zodat voor iedereen duidelijk is wie wat doet. Verder heb ik regelmatig contact met het onderwijs, huisartsen en andere hulpverleners om onze samenwerking verder te versterken.

Het CJG bestaat nu zoĺn 3 jaar in Bladel. De medewerkers van de verschillende organisaties hebben elkaar goed leren kennen en werken nauw met elkaar samen. Samen zorgen we ervoor dat er een goed aanbod is van informatie, activiteiten en hulp.
Elke organisatie brengt zijn eigen deskundigheid in en door elkaar aan te vullen kunnen we snel uw vraag beantwoorden en de juiste ondersteuning bieden.

De komende tijd staan ons nog veel ontwikkelingen te wachten. Ieder zal meer zijn eigen krachten en mogelijkheden moeten aanspreken. Het CJG Bladel wil goede informatie geven over opvoeden en opgroeien en laagdrempelig en dichtbij die ondersteuning bieden die nodig is. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat onze kinderen in Bladel goed kunnen opgroeien.