Vanuit het CJG Bladel nemen Ellen Ooms, schoolmaatschappelijk werker Lumensindebuurt en jeugdverpleegkundigen Britta van Sambeeck, Inge Soetens en jeugdarts Pia van der Maesse van de GGD Brabant Zuidoost deel aan het Ondersteuningsteam op de basisscholen. Aan dit overleg neemt ook de intern begeleider van de school deel. Op sommige scholen zit hier ook een orthopedagoge bij.
In dit overleg worden kinderen besproken waarover de leerkracht en/of de ouders zorg of vragen hebben. Natuurlijk altijd met toestemming van de ouders. Ouders of leerkrachten kunnen bij dit overleg uitgenodigd worden en kunnen ook zelf om een overleg vragen.