Lumens in de buurt is er ook voor volwassen, die ondersteuning kunnen gebruiken bij belangrijke of ingrijpende situaties/ levensfase. Je kan dan bij het algemeen maatschappelijk werk terecht voor individuele ondersteuning of deelname aan een groep.
Voor het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren bellen met het nummer: 040-2193300. De website van Lumens in de buurt is: www.lumensindebuurt.nl
Voor crisissituaties na kantooruren kunt u bellen met de crisisdienst: 040-2530 350.
 
Mieke Maas
Algemeen maatschappelijk werk gemeente Bladel

Gsm: 06-527 40 923
e-mail: m.maas@lumensindebuurt.nl
werkdagen: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.
kantooradres: Beatrixlaan 1aBladel