Marieke Goorts
Telefoon: 040 214 04 04
E-mail: info@meezuidoostbrabant.nl
Website:  www.meezuidoostbrabant.nl

Doel: ons ideaal is een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking optimaal kunnen participeren, zoveel mogelijk in het reguliere. Onze naam drukt uit waar we voor staan: MEE maakt meedoen mogelijk.

Doelgroep: lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, een autisme spectrum stoornis, niet aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte.

Hoe?
Een beperking verdwijnt niet: het is er een leven lang. En het heeft meestal effect op alle levensgebieden: opvoeding & ontwikkeling, samenleven & wonen, regelgeving & geldzaken en leren & werken. Mensen met een beperking en hun omgeving kunnen met hun vragen over dit alles terecht bij MEE Zuidoost Brabant: een vertrouwde wegwijzer in het doolhof van emoties en wirwar van regelingen waarmee je geconfronteerd wordt als je zelf of als ouder, kind of partner te maken krijgt met een beperking. MEE geeft het steuntje in de rug dat op dat moment nodig is. Met informatie, advisering en bemiddeling maar ook met praktische ondersteuning door cursussen of het vinden van een maatje.
 
MEE is beschikbaar en bereikbaar. MEE is open tijdens kantooruren en daarbuiten telefonisch bereikbaar voor crises. Via onze website is veel informatie te krijgen. Als het lastig is voor u om bij ons langs te komen, dan komen onze medewerkers graag bij u thuis.