Overblijven (TSO)
 
De school biedt tussen 12.00 en 13.00 uur gelegenheid tot overblijven (ma, di, do en vrij).
Regels en afspraken omtrent het overblijven zijn vastgelegd in het overblijfreglement. Dit reglement is opvraagbaar bij de administratie.

De kinderen die overblijven eten in hun eigen klas onder toezicht van de overblijfouder, behalve de kinderen van groep 1 en 2. De kinderen van groep 1 en 2 worden in hun klaslokaal opgehaald en eten gezamenlijk, onder leiding van overblijfouders in de aula.

De school streeft naar een gezond lunchpakket met brood, drinken en eventueel een gezonde versnapering.
U kunt beter een beker meegeven dan een drinkpakje, lege drinkpakjes moeten mee teruggenomen worden, vanwege het overmatige afval!
Er staat een koelkast in de keuken waar de kinderen uit groep 3 t/m 6 hun beker, voorzien van naam en klas, in kunnen zetten. Voor de kleuters staat er een koelkast in de aula. Voor de groepen 7/8 staat er een koelkast in de gang bij groep 7.
Ook vragen wij u om versnaperingen bescheiden te houden. Alle kinderen brengen dus een compleet lunchpakket mee (incl. drinken).

Overblijfkaarten (15 euro voor 11 keer en 25 euro voor 20 keer) zijn verkrijgbaar bij de administratie en de overblijfouders. Deze kaarten worden alleen aan de ouder verkocht, graag met gepast geld betalen.
Vanwege de organisatie is het noodzakelijk dat u van tevoren laat weten of uw kind(eren) overblijven. U kunt vanaf februari 2017 uw kind(eren) digitaal aanmelden voor het overblijven via tso@hetpalet.nl. U ontvangt een bevestiging als de mail gelezen is door de co÷rdinator.

Als uw kind op vaste dagen overblijft, volstaat het om dat ÚÚn keer door te geven en dan alleen bij verhindering af te melden. Als wij niet tijdig een afmelding van u ontvangen, zal deze dag worden afgeschreven van de kaart.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de co÷rdinator van het overblijven, MariŰlle Antonis, tel 0497-386286 of met de contactpersoon van school, Philip Spooren, tel 360384.