Ouderraad

De ouderraad bestaat uit 8 leerjaarouders. De vergaderingen worden bijgewoond door twee teamafgevaardigden (Mart van de Broek en Alby Pasmans) en een directielid (Daphne Meijers).

De ouderraad vergadert een zestal keren per schooljaar en houdt zich voornamelijk bezig met organisatorische zaken.
De leerjaarouders zijn:
 
vacature
Leerjaarouder groep 1
Wendy Brouwer
Leerjaarouder groep 2
Lineke Heuveling
Leerjaarouder groep 3
Marleen van Gils
Leerjaarouder groep 4
Jill v.d. Meerakker
Leerjaarouder groep 5
Nolly van Beek
Leerjaarouder groep 6
Nienke Willekens
Leerjaarouder groep 7
Ilse Klessens
Leerjaarouder groep 8

Door de gezamenlijke inspanning van de ouders is het mogelijk extra activiteiten voor de kinderen te organiseren.
De leerjaarouders co÷rdineren voor het leerjaar al die activiteiten en festiviteiten.