Schoolraad

De schoolraad adviseert de directie op alle terreinen van het schoolbeleid: onderwijs, schoolorganisatie, personeel, financiën en huisvesting. Haar belangrijkste taak is het verbeteren en borgen van de kwaliteit van het onderwijs.
De leden van de schoolraad zijn op basis van hun deskundigheid en affiniteit met de school – in goed overleg met de medezeggenschapsraad – aangezocht.
 
In de schoolraad hebben zitting:
Dhr. Bart Antonius
Dhr. Arnoud Beckers
Mevr. Marina Dirkx-Strijbosch
Dhr. Jacco Kramer
Dhr. Gijs Matthijsse
Dhr. Ruud Rijkers
Mevr. Inge Seuntiens