Contact
Naam school  :   basisschool Het Palet
Bezoek- en postadres  :  Bernhardstraat 4
5527 AZ Hapert
Telefoonnummer  : 0497-360384
E-mail  :  info@hetpalet.nl
Website  : www.hetpalet.nl
Directeur  : Gerard Smetsers
gsmetsers@kempenkind.nl
0497-360384 (school)
0497-384538 (privÚ)
Adjunt-directeur  : Daphne Meijers
dmeijers@kempenkind.nl
0497-360384 (school)
06-53475278 (privÚ)
     
Naam bevoegd gezag  : Onderwijsstichting KempenKind
College van bestuur  : Hans Derks / Maaike Jacobs
Adres  : Postbus 219, 5520 AE Eersel
Website stichting  : www.kempenkind.nl