Verkeersveiligheidslabel


In oktober 2002 heeft Het Palet het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL-label) verkregen. Wij proberen het verkeersonderwijs zodanig in te richten, dat er niet alleen theorie, maar ook integratie met de praktijk gerealiseerd wordt. Daarvoor worden elk schooljaar in alle groepen diverse activiteiten gepland, zoals: behendigheidsproef, trapvaardigheid, fiets-controle, project de dode hoek, verkenning school-thuisroute voortgezet onderwijs, oversteekdiploma.

Om het draagvlak te vergroten hebben we de medewerking van alle ouders nodig. Enkele verkeersouders maken deel uit van de werkgroep.

In groep 7 wordt het verkeersexamen afgenomen. Dit examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. De organisatie ervan berust bij Veilig Verkeer Nederland. De kinderen kunnen een diploma behalen waarop vermeld staat voor welk gedeelte men is geslaagd.

 
      
 Groep 5: trapvaardigheid op de wielerbaan.    Kleuters: trapvaardigheid op het schoolplein
     
 
Groep 6: techno-ochtend   Groep 6: techno-ochtend