Basisschool Het Palet
Bernhardstraat 4, 5527 AZ Hapert
Tel.: 360384
E-mail:info@hetpalet.nl
Website: www.hetpalet.nl
jrg. 26, nr. 4 21 september 2017


 Agenda:
Donderdag 21 september: studiemiddag: groepen 1-8 namiddag vrij
Vrijdag 29 september: groepen 4 en 5 naar de wielerbaan, trapvaardigheidsactiviteiten
Woensdag 4 oktober: start Kinderboekenweek
Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober: herfstvakantie
 
Stem op Kiet
In de verkiezing van de beste onderwijsfilm van het jaar, staat De kinderen van juf Kiet nog steeds op de tweede plaats. De achterstand is van ruim 300 stemmen geslonken tot 140. We hebben ruim 600 ouders. Even klikken op www.hetkind.org
Nog één week te gaan: t/m zaterdag 30 september. Het kan van één stem afhangen!
U mag deze mail doorzetten naar uw eigen netwerk.

Staking donderdag 5 oktober
De leerkrachten van Het Palet gaan staken op donderdag 5 oktober. De staking wordt gesteund door het College van Bestuur van KempenKind. Daar we in Den Haag de naar onze mening gerechtvaardigde wensen kracht bij gaan zetten, zullen er geen leerkrachten op school aanwezig zijn. De school is op 5 oktober dicht. U dient dus zelf voor opvang van uw kinderen te zorgen op donderdag 5 oktober. Door u twee weken van tevoren hiervan op de hoogte gesteld te hebben, denken wij dat het voor alle ouders mogelijk is een passende oplossing te vinden. De kinderen die ‘s middags BSO bij Nummereen zouden zijn, kunnen de hele dag van deze opvang gebruik maken.
Het blijkt uit landelijke peiling dat een zeer groot deel van de ouders met schoolgaande kinderen de staking van het onderwijzend personeel ondersteunt. We hopen dat dat ook voor de Palet-ouders geldt. Inmiddels worden de vacatures nog maar moeizaam ingevuld. Vervangers kunnen we nauwelijks meer krijgen. Dat wordt de komende tijd een heel groot probleem en zal zeker ten koste van de kwaliteit van het onderwijs gaan. Als u wat meer van de achtergrond van de staking wilt weten – staking is tenslotte een uiterst middel, dat je niet te hooi en te gras inzet – kan hieronder de achtergrond lezen.
Het is CODE ROOD IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Zo omschrijft het PO-Front de situatie voor de leerkrachten in het basisonderwijs. Het lerarentekort loopt snel op. De burn-out percentages in de sector zijn de hoogste van Nederland. De salarissen blijven mijlenver achter bij vergelijkbare beroepen.
De politiek aarzelt om werk te maken van een aantrekkelijker beroep, met een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Zij negeren de stormwaarschuwingen, terwijl het water de schoolteams tot de lippen staat. Tijdens de actiedag van 27 juni waren er mooie woorden, vage beloften en tot nu toe weinig daden.
Daarom hebben de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties, de FNV en PO-inactie alle leden in het primair onderwijs opgeroepen om op de dag van de leraar, donderdag 5 oktober, de hele dag te staken. De Algemene Vereniging Schoolleiders steunt de actie en roept haar leden op de actie te steunen.
In het Zuiderpark in Den Haag gaan de leerkrachten van het basisonderwijs met een massale actie de politiek duidelijk maken dat het beroep aantrekkelijker moet worden om een tekort te voorkomen. De eisen van het PO-front – waarin vakbonden, PO-inactie en PO-Raad samenwerken - zijn een salaris dat vergelijkbaar is met dat van het voortgezet onderwijs en een lagere werkdruk.
Het extra geld dat in de miljoenennota wordt uitgetrokken voor een salarisverhoging houdt de salarisverschillen tussen basis- en voortgezet onderwijs in ruime mate in stand. Liesbeth Verheggen – voorzitter van de AOB - reageert hierop in de Volkskrant:
Staking gaat door
Het extra geld betekent niet dat de onderwijsstaking op 5 oktober van de baan is. 270 miljoen euro extra voor het primair onderwijs is immers onvoldoende om de problemen op onze arbeidsmarkt te beteugelen', reageert Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond op de gelekte miljoenennota.
Volgens Verheggen is er tijdens de economische crisis te hard gesnoeid in de publieke sector. 'Het onderwijs is daarvan een van de voornaamste slachtoffers. Vooral in het primair onderwijs lopen de salarissen fors achter vergeleken met die van hoogopgeleiden in andere sectoren.' Een baan in het onderwijs is onaantrekkelijk, aldus de AOB 'zolang de eisen hoog zijn en de beloning laag is'.
Als u naar aanleiding van de staking nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Herinnering betaling ouderbijdrage
Wij herinneren u aan de betaling voor de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is om alle buitenschoolse en bijzondere activiteiten zoals sinterklaasviering, carnaval, kleuterfeest, schoolreizen etc. te kunnen betalen. Deze bijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 30,- per leerling per schooljaar.
U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL79RABO 011.90.17.245. Graag met vermelding: ouderbijdrage met voor- en achternaam van het kind en groep. U mag ook contant betalen bij de directie of administratie. Wij rekenen op uw medewerking.

Ouders/verzorgers speelplein onderbouw
Wij vragen u vriendelijk om als u de kinderen uit de groepen 3 en 4 naar school heeft gebracht het schoolplein dan ook te verlaten en de toegangspoort vrij te houden. Er is vanaf 08.15 uur surveillance op het schoolplein. Voor de surveillanten is er geen overzicht als er veel ouders op het schoolplein blijven staan. Dank voor uw medewerking.
 
De uitnodiging aan Koningin Maxima en Joop van den Ende is al onderweg………..
Zij maken zich sterk voor Meer Muziek In De Klas; welnu dat gaat op Het Palet dit jaar gebeuren.
Middels een grote subsidie, waar wij als school voor in aanmerking komen, gaan we ons muziekonderwijs versterken. Samen met de Muziekschool Art4U en muziekvereniging Kunst Adelt.
De groepen 1, 2, 3 en NT2 krijgen het gehele jaar muzieklessen van een gastdocent waardoor leerkrachten en leerlingen gestimuleerd worden. De groepen 4 en 5 blijven gewoon de algemene muzikale vorming van onze eigen vakleerkracht Louise krijgen. De groepen NT2, 6 en 7 gaan dit jaar een eigen gekozen instrument leren bespelen en sluiten dit af met een echt concert. Groep 8 gaat aan de slag met het schrijven van een eigen popsong met videoclip die op de eindmusical gepresenteerd wordt. U leest het, we gaan op Het Palet een muzikaal jaar tegemoet.
M.b.t. de instrumenten krijgen de ouders van de groepen 6 en 7 nog een uitgebreide informatie.
 
PaletTV
De nieuwe presentatrices van PaletTV zijn op zoek naar oude foto- of filmcamera’s, standaarden/statieven, microfoons, cd’s  etc., kortom alles wat met foto en film te maken heeft en waar u zelf niets meer mee doet. Wij zouden er heel blij mee zijn. U kunt de spullen afgeven bij de conciërge of administratie.
Alvast bedankt.
Lente en Ise

Jaarverslag MR
De MR wil alle ouders middels een jaarverslag op de hoogte te brengen van de belangrijkste punten die we besproken en uitgevoerd hebben. Voor schooljaar 2016-2017 zijn dat de volgende punten:
- Schoolconferentie
- Groepswisseling
- Leerlingenraad
- MFA
- Adjunct-directeur
- Ouderavonden
Wilt u het volledige verslag lezen? Dit is terug te vinden op de website van Het Palet onder het kopje ‘Ouders’ en dan ‘Medezeggenschapsraad’.
MR Het Palet

Gezocht: enthousiaste leden voor de verkeerscommissie!
Op Het Palet organiseren we verschillende activiteiten rondom verkeer. Voor de groepen 1 en 2 is dit fietsen op het schoolplein, de groepen 3 oefenen voor het oversteekdiploma, groepen 4 en 5 gaan fietsen op de wielerbaan, groepen 6 krijgen een techno-ochtend rondom de fiets en de groepen 8 krijgen uitleg, in theorie en praktijk, over het gevaar van de ‘dode’ hoek. Daarnaast worden de fietsen van de kinderen van de groepen 5 t/m 8 gecontroleerd, zodat ze veilig aan het verkeer deel kunnen nemen.
De organisatie van deze activiteiten is in handen van de verkeerscommissie. Deze bestaat uit enkele leerkrachten en 5 enthousiaste ouders. Jammer genoeg moeten we aan het einde van dit schooljaar afscheid nemen van 2 zeer ervaren verkeersouders.
Daarom zijn we op zoek naar 2 nieuwe leden die bereid zijn om hen te vervangen.
Heeft u interesse, laat het dan weten aan: Arnolda Smolders, groep 1/2E, emailadres:  arnoldasmolders@kempenkind.nl
 
Groep 3
In groep 3 zijn we gestart met het eerste thema: ‘Zoem zoekt een vriendje’. De kinderen hebben genoten van een poppenvoorstelling. In deze voorstelling was Zoem de bij op zoek naar vriendschap. Hoe sluit je een vriendschap? Zoem kwam allerlei dieren tegen op zijn zoektocht. Deze dieren hadden allemaal een probleem, waar Zoem de bij ze bij heeft geholpen. Zo kwam het complimenten geven, luisteren naar elkaar, aardig zijn voor elkaar, elkaar helpen en vriendjes maken aan bod in de voorstelling.
Dit zijn ook de aspecten die we op schoolniveau als pestprotocol in alle klassen bespreken. Zoem de bij helpt ons in de klas bij het lezen. Zelfs op de nieuwe laptops komen we Zoem tegen. Ook bij rekenen en schrijven kunnen we op de hulp van Zoem rekenen!
We zijn afgelopen maandag met de eerste ateliers gestart. De kinderen maakten een keuze uit vier activiteiten. Volgende week vrijdag (29 september) mogen de kinderen nog een keer kiezen uit deze activiteiten. We zijn nog op zoek naar enkele ouders die ons willen helpen bij het begeleiden van het ganzenbordspel en de leesbingo. Op de deur van groep 3B hangt een intekenlijst.
Bent u benieuwd naar de kunstwerken van onze ateliers?
Kom in de gang van groep 3 onze kleine tentoonstelling bewonderen en bekijk de foto’s op de website.
Juffen van groep 3
 
Trapvaardigheid groepen 4 en 5
In het verkeer moeten kinderen op de fiets heel alert zijn. Ze moeten goed hun evenwicht bewaren, goed kunnen sturen, remmen, stoppen en snel reageren. Het is belangrijk dat dit ook vaak geoefend wordt.
Daarom organiseert de verkeerscommissie op vrijdag 29 september allerlei activiteiten om de trapvaardigheid van de kinderen van de groepen 4 en 5 te vergroten. De fietsen van de groepen 5 worden die dag ook gecontroleerd. We gaan hiervoor naar de wielerbaan op De Lemelvelden.
Het is de bedoeling dat de kinderen in groepjes, onder begeleiding van een ouder, naar de wielerbaan fietsen.
Vergeet daarom niet uw kind op deze dag met hun gewone fiets (geen crossfiets of wielrenfiets) naar school te laten gaan.
De groepen 4 stallen hun fiets op Het Paletplein en de groepen 5 op het basketbalveld.
Heeft uw kind geen fiets bij zich, dan kan het helaas niet deelnemen aan deze activiteit.
We hopen op zonnig weer en veel fietsplezier.
De verkeerscommissie

Jong Nederland
Aan alle kinderen van groep 1 en 2,
Op vrijdag 22 september as. starten we bij Jong Nederland Hapert met onze groep minioren. Dit zijn de leerlingen van groep 1 en 2 die graag spelen, ravotten en knutselen. Wij hebben als doel een keer per 2 weken een gezellige ochtend samen zijn. Dit doen wij door verschillende activiteiten te organiseren op het terrein bij ons clubgebouw op De Lemelvelden. Soms hebben we een tocht in het dorp of het bos. Altijd onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers van Jong Nederland.
Mocht u dit iets vinden, dan is uw kind a.s. vrijdag welkom van 10.00u u tot 11.30u om een keertje te komen proefdraaien. Heeft u nog vragen dan kunt u die mailen naar miniorenjnhapert@gmail.com.
Voor meer informatie over onze club dan kunt u ook terecht op www.jongnederlandhapert.nl 
 
Kwijt
Jurre Sanders, groep 5B, is sinds de eerste schoolweek zijn gymbroek kwijt. Het is een zwart voetbalbroekje van het merk Jako, maat 5/6. Zijn naam staat op het plaatje geschreven. Jurre wil de broek heel graag terug zodat hij er weer mee kan voetballen. Misschien is het broekje per ongeluk bij iemand anders in de tas terecht gekomen?
 
Onze jarigen
19 september              Bo Bakker                        1-2A   
22 september              Jens Bakermans            1-2A
22 september              Tess Lemmens                5A
22 september              Boris Rijkers                    3B
22 september              Bram Stoop                       6A
24 september              Femm van Veghel         1-2B
25 september              Jedy Leijten                       5A
25 september              Senna Stas                          7A
26 september              Zahra van Veldhoven   5A
28 september              Fleur Luijten                      5A
28 september              Sofie Luyten                       3A