Basisschool Het Palet
Bernhardstraat 4, 5527 AZ Hapert
Tel.: 360384
E-mail:info@hetpalet.nl
Website: www.hetpalet.nl
jrg. 26, nr. 7, 12 oktober 2017
 

Agenda:
Vrijdag 13 oktober: Rythovius College groepen 8
Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober: herfstvakantie
Dinsdag 24 oktober: excursie ASML (groep 8A)
Woensdag 25 oktober: herfstwandeling (groep 8A en 8B)
Maandag 30 oktober: herfstwandeling groepen 1-2C (09.00u) en 1-2E (13.15u)
Dinsdag 31 oktober: herfstwandeling groepen 1-2D (09.00u) en 1-2A (13.15u)
Woensdag 1 november: herfstwandeling groepen 1-2B (09.00u)
Woensdag 1 november: excursie ASML (groep 8B)
Donderdag 2 november: studiemiddag, groep 1 t/m 8/NI vrij
Donderdag 9 november: oudergesprekken
Maandag 13 november: oudergesprekken
Dinsdag 14 november: studiemiddag, groep 1 t/m 8/NI vrij
Vrijdag 17 november: Pius X College groepen 8
 
  
Actie Jumbo
Verschillende ouders vroegen ons waarom Het Palet niet meedeed met de scholenactie van Jumbo. Naarmate meer scholen meedoen, wordt de opbrengst per school kleiner. We gunnen de kleinere  basisscholen in De Kempen de extra voorzieningen. Het Palet zit behoorlijk goed in de spullen. Dus vandaar.
  
Van krimpschool naar voorzichtige groei
We hadden in onze lange termijn planning al rekening gehouden met een terugloop naar 400 leerlingen. Door de diverse bouwprogramma’s in Hapert lijkt het leerlingenaantal zich te continueren en is het dit jaar zelfs licht gegroeid. Op de jaarlijkse teldatum van afgelopen 1 oktober stond de teller op 488 tegenover 477 vorig jaar. Dat is gunstig voor de begroting van volgend jaar èn voor het behoud van onze arbeidsplaatsen.
 
Sigaar uit eigen doos?
Het kabinet heeft met haar regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’, maar voor het primair onderwijs ligt die toekomst te ver in het verschiet. Het kabinet wil 430 miljoen in werkdruk investeren, maar pas vanaf 2021,  zo is te lezen in het regeerakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie afgelopen dinsdag presenteerden. Dus de grote uitgave wil men blijkbaar overlaten aan het volgende kabinet. In 2021 zijn de leerlingen van groep 5 t/m 8 al van school af.  Het gaat allemaal veel te langzaam. Donderdag staakten 90.000 leraren voor minder werkdruk en meer salaris. De PO-Raad mist daarbij vervolgstappen om de salarissen in het primair onderwijs gelijk te kunnen trekken met die uit het voortgezet onderwijs. Met Prinsjesdag werd bekend dat 270 miljoen euro beschikbaar zou komen voor het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden, terwijl voor een stevige eerste stap ruim drie keer zoveel nodig is. Volgend gaat er geen 450 miljoen maar 10 miljoen extra naar het onderwijs voor kleine scholen en voor vermindering werkdruk, maar het onderwijs moet tegelijkertijd 20 miljoen inleveren door doelmatiger te werken. Van deze politieke maatregelen worden de leerkrachten in het PO niet erg vrolijk.
Positief is dat het makkelijker wordt om zieke leraren te vervangen, zo blijkt verder uit het akkoord. Het primair onderwijs krijgt een uitzondering op de ketenregeling, waardoor een invaller na zes maal een dag vervangen te hebben niet vanzelf een reguliere aanstelling aangeboden moet worden. Behalve van januari t/m maart, want dan heerst de griep. U leest geen stukje cabaret-tekst. Dit is de realiteit van 2017! De wet maakte het vinden van vervangers voor van zieke leerkrachten steeds moeilijker met als gevolg dat scholen zich zelfs genoodzaakt zagen leerlingen naar huis te sturen. Goed dat de ketenregeling voor het basisonderwijs wordt opgeheven, maar helaas zijn er geen vervangers meer.
  
Ouderraad
Door de invulling van de vacature voor groep 1 is de ouderraad weer compleet. Voor de groepen 3, 5 en 7 hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld en de zittende leerjaarouders hebben aangegeven graag door te gaan.
 
De samenstelling is nu als volgt:
groep 1:           Wendy Brouwer
groep 2:           Lineke Heuveling
groep 3:           Marleen van Gils
groep 4:           Jill van de Meerakker
groep 5:           Nolly van Beek
groep 6:           Nienke Willekens
groep 7:           Ilse Klessens
groep 8:           Heidi Coppelmans
Wij wensen Wendy Brouwer veel succes bij haar start als leerjaarouder. Graag willen we de aftredende ouders Sandra Ploeg en Desiree Jorissen nogmaals hartelijk danken voor hun grote inzet in de ouderraad.
  
Aangepaste prijzen
Na de herfstvakantie kost een vulpen 5 euro en een liniaal 0,50 en zijn verkrijgbaar bij onze conciërge Twan Liebregts.
 
Oproep GMR-leden KempenKind
Aan iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden, samengesteld uit onderwijspersoneel en ouders. Naast de MR, op schoolniveau, is er binnen onderwijsstichting KempenKind een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) actief. Deze raad wordt gevormd door een afvaardiging van de 16 scholen waar Het Palet onder valt.
Het College van Bestuur van onze onderwijsstichting zet een bepaald beleid uit en legt dit voor aan de GMR.  De verschillende beleidsvoornemens worden  kritisch bekeken door de GMR. De GMR geeft het bestuur advies en/of instemming. Dit geldt voor zowel het financiële- als het beleidsmatige deel. Daarnaast komen nog allerlei andere zaken aan bod, zoals o.a. de vakantieregeling. De GMR-geleding vergadert ongeveer één keer per maand.
Op dit moment kunnen ouders die het leuk en interessant vinden om eens wat verder te kijken dan de school van hun eigen kind(eren) zich kandidaat stellen voor de GMR. De oudergeleding van de GMR bestaat uit 5 ouderplekken. Van de huidige oudergeleding stelt 1 ouder zich herkiesbaar. De andere ouders zijn allemaal aftredend. Mocht u interesse hebben, laat dit dan voor 25 oktober weten via mr@hetpalet.nl. Wij zullen uw kandidaatstelling dan doorgeven naar de GMR.
 

Excursie ASML groepen 8
We gaan met de groepen 8 een bezoek brengen aan ASML. Groep 8A gaat op dinsdag 24 oktober  van 9.00 tot 11.30 uur en groep 8B op woensdag 1 november van 9.00 tot 11.30 uur. Informatie over het programma vanuit ASML: 'Het programma gaat vooral over de techniek waar de kinderen mee omgeven zijn.  Het programma heet dan ook ‘techniek om je heen”. We gaan dus de discussie met de kinderen aan over wat voor techniek zij allemaal gebruiken. Dat gaat aan de hand van een fotoreportage van een jongen vanaf het moment dat hij opstaat tot het moment dat hij op school aankomt. Dat gaat uiteraard zo interactief mogelijk. Daarna maken we het bruggetje wat er bij ASML gemaakt wordt en daarna laten we het bekende Klokhuis filmpje zien. De kinderen krijgen dan wat te eten en drinken. Daarna zijn er nog activiteiten in de Maker Space van het Experience Center met o.a. CircuitMaze en de hovercraft.'


Herfstwandeling en fotowedstrijd groepen 8
Op woensdag 25 oktober gaan de groepen 8 naar het Kempisch bedrijvenpark voor een mooie herfstwandeling.
Tijdens deze herfstwandeling krijgen de kinderen de opdracht om mooie herfstfoto’s te maken met hun mobiele telefoon of fotocamera. Kinderen die geen camera hebben mogen samen doen met een klasgenoot. Elk kind levert zijn of haar mooiste foto in, voor een grote tentoonstelling die gemaakt wordt in de aula van de bovenbouw. Elk kind mag zelf weten hoe hij/zij de foto presenteert, maar er moet minimaal een leuk lijstje omheen zitten. We zijn erg benieuwd naar de creatieve kwaliteiten van onze kinderen!
Een vakkundige jury krijgt daarna  de moeilijke taak om per groep de drie mooiste foto’s uit te zoeken. Donderdag 2 en vrijdag 3 november kunt u de foto’s komen bekijken in de aula van de bovenbouw.
Leerkrachten groep 8
 
  
Kinderboekenfeest in Bladel: 'Griezelen met de boze heks!
De beroemdste toverende mopperkont van Nederland komt naar Bladel! Op zondag 15 oktober kun je om 14.30 uur in Cultureel Centrum Den Herd genieten van de theatervoorstelling 'Griezelen met de boze heks'! Kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom tijdens de spannende voorstelling vol met leuke liedjes en zandtekeningen. De boze heks komt uit de verhalen van Hanna Kraan. Kaarten voor deze voorstelling kosten 7,50 euro per stuk en zijn te verkrijgen via het VVV kantoor Bladel en bij Den Herd.
 

De Black Swords in De Effenaar in Eindhoven!
en jij kunt daar bij zijn!
Ben jij al eens bij een echt poppodium geweest? Nee?? Dit is je kans!
Normaal gesproken zijn concerten in De Effenaar niet toegankelijk voor minderjarigen, maar speciaal voor jullie wordt er een uitzondering gemaakt. Iedereen, alle leeftijden zijn van harte welkom in de “POP tempel in Eindhoven” voor De Holland Got Talent Finalisten homecoming show. Lees maar gauw verder…..
Al een tijdje vormen de broers Bram (13) en Loek (11) Bijnen uit Bladel, Wytze Spierts (10) uit Hapert en Senna Trompetter (13) uit Hoogeloon samen de rockband “Black Swords”. Via de finales van Holland Got Talent hebben ze een  even zo jonge zangeres Evy Heckmann (11) uit Melick gevonden. De band is compleet!
Op zondag 19 november staan de Black Swords in De Effenaar in Eindhoven. Om 14.15 uur gaan de deuren open. Samen met de andere finalisten van Holland Got Talent: danser Mr Stosic en dansgroep The Fire, de winnaar van Holland Got Talent 2017 gaan ze er een vette show van maken…….
Voor meer informatie kun je kijken op: http://www.effenaar.nl/agenda/8929/theblackswords of www.blackswords.nl
Ben jij erbij op zondag 19 november? Super VET!
 
TSO/Overblijven
Er is nog geen oplossing gevonden voor het ontvangen van een leesbevestiging bij aanmelding voor de tussen schoolse opvang van uw kind(eren). Wij hebben het probleem bij onze stichting neergelegd en hopen op een spoedige oplossing van dit probleem.
Verder verzoeken wij u de naam en groep van uw kind(eren) te noteren op de lunchboxjes en drinkbekers.
Coördinator TSO
 
 
Halloweenvoorstelling in Den Tref voor de basisschoolleerlingen
 

Het spookt in het kasteel
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Spoken……! Ze zijn eng, griezelig, om bang van te worden.
Maar bestaan ze wel echt? En zijn ze wel eng en griezelig?
 
Als je naar het toneelstuk “Het spookt in het kasteel”  gaat kijken, kom je er vanzelf achter. De postbode uit het dorp is de eerste die de spoken ziet. Ze vertelt het aan haar vrienden, die het met eigen ogen willen zien. Samen gaan ze naar het Hoenderadeelkasteel om “spookies te kijken”!
 
Je zult zien dat het allemaal wel meevalt en dat je zelfs kunt lachen met de spookies van het kasteel. Het is een mooi toneelstuk voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Het duurt een uur. We spelen het toneelstuk drie keer in Den Tref, op :
 
Vrijdag 27 oktober om 19.00 uur
Zondag 29 oktober om 16.00 uur
Dinsdag 31 oktober om 16.00 uur
 
Alle kinderen uit Hapert maar ook uit de omliggende gemeenten zijn van harte welkom. Ze mogen verkleed naar de voorstelling komen. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis komen kijken als ze een mooie tekening of kleurplaat met spoken of een kasteel meebrengen. Als je ouder bent dan 12 jaar is de entree 3 euro. Voor meer informatie kijk op www.eenakterhapert.nl
Na afloop zal er een kleine versnapering zijn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
         
 
Jubileumcommissie Gemeenschapshuis Den Tref
 
 
Speel-O-Theek
Ook in de herfst en winter fijn spelen!
Het is weer de tijd van het jaar dat buitenspelen door weersinvloeden bemoeilijkt kan worden. Ook voor deze periode hebben we bij de Speel-O-Theek een groot assortiment uitdagend (binnen) speelgoed te leen!
Denk eens aan constructiemateriaal zoals Duplo, Lego, Knexx en Kapla. Maar ook aan gezelschapsspellen, poppenspeelgoed, fantasiespeelgoed en bijvoorbeeld een airhockeytafel. Uren speelplezier voor de kinderen met speelgoed wat ze nog niet kennen of wat ze thuis niet hebben.
We hebben in ons assortiment sinds vorig jaar ook 2 lieve paarden, door de juiste  beweging te maken, zal het paard echt gaan lopen! Kom maar eens proberen. Het kleinste paard kan zelfs echt verzorgd worden met de verzorgingskoffer.
Een jaarabonnement heb je al voor 15 euro (incl. eenmalig 1.50 administratiekosten). Hiervoor kun je telkens 3 weken lang 3 stukken speelgoed komen lenen, met een bijbetaling van slechts 25 cent per speelgoeditem.
Wij nodigen u van harte uit om eens een kijkje te komen nemen bij ons tijdens de openingsuren! We hebben een assortiment van zo’n 1500 stuks speelgoed, dus voor elk kind in elke leeftijdscategorie veel speelplezier!
Bleijenhoek 57b Bladel             
Openingstijden: Di en do 18.30-19.30 en za 9.30-10.30
(in de vakanties alleen op donderdag geopend én de eerste zaterdag)
 
Op zondag 29 oktober organiseren we van 10 tot 12 onze jaarlijkse speelgoedbeurs. Entree bedraagt 1 euro p.p.  (kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang). U kunt bij ons een code aanvragen om speelgoed te verkopen waar ze thuis mee uitgespeelgoed zijn én op de beurs zelf kunt u weer leuk 2e hands speelgoed terugkopen. U kunt een code aanvragen via speelgoedbleursbladel@gmail.com, u krijgt dan het reglement meegestuurd.
U kunt ons volgen via onze facebookpagina of kom vrijblijvend even binnen tijdens de uitleen!
Graag tot ziens!
 
  
Het team van b.s. Het Palet wenst u een mooie herfstvakantie toe!
 
Onze jarigen
13 oktober                   Charlotte Jansen                      5A
13 oktober                   Michelle Jansen                        8B
14 oktober                   Daantje van Lint                       6A
15 oktober                   Nick Snelders                            6A
16 oktober                   Kobus van Rooij                       5B
17 oktober                   Job van Sambeeck                  1D
19 oktober                   Quin Hartgerink                      2C
19 oktober                   Maik Louwers                           8B
19 oktober                   Joep Stroosma                         1B
20 oktober                   Ghassan Al Hassan                5B
20 oktober                   Jaylin Winkel                            1C
21 oktober                   Jakub Mazur                             1A
23 oktober                   Anouk van Gils                        1E
23 oktober                   Lotte van Laarhoven            1E
24 oktober                   Sepp Antonis                            8A
25 oktober                   Sten Craninckx                        4A
25 oktober                   Jessie Menting                         7A
26 oktober                   Amy Nieuwenhuizen            5B