Basisschool Het Palet
Bernhardstraat 4, 5527 AZ Hapert
Tel.: 360384
E-mail:info@hetpalet.nl
Website: www.hetpalet.nl
jrg. 26, nr. 11, 16 november 2017

 

Agenda:
Vrijdag 17 november: Pius X College groepen 8
Maandag  4 december: Sint op School
Woensdag 6 december: Studiedag. Alle leerlingen vrijdag
Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari: kerstvakantie
 
 
 
  
Het Palet is Cultuurprofielschool:
Vorige week hadden we een gezellige onthullingsceremonie met het bord Cultuurprofielschool als feestelijk middelpunt. Dat moest nog wel tegen de muur bij de hoofdingang geschroefd worden. Dat werd op professionele wijze gedaan door Inez Swinkels (van Cultuurpost Bladel), haar derde hand op de foto is van Monique Spooren (namens de vakleerkrachten), Hanneke van Dongen (Kunst Adelt, samen met Art4U partner in Muziek Impuls) en juffrouw Alby (Kennisteam Cultuur). Zoals je op de foto ziet, was de directeur voor de gelegenheid ook gestrikt. De kinderen waren vertegenwoordigd door de dansgroep van Monique.
 
Onze school is sinds kort erkend als “Cultuurprofielschool”. Kunst en cultuur bepalen voor een belangrijk deel het profiel van Het Palet. De school heeft zich daarom aangesloten bij de Vereniging CultuurProfielScholen en mag zich als vooralsnog enige basisschool in Zuid Nederland Erkend Cultuurprofielschool noemen. Het Palet behoort tot de eerste zeven pioniers, samen met een school in Apeldoorn en drie Amsterdamse en twee Groningse scholen Het predicaat geldt als een garantie dat kwalitatief goed cultuuronderwijs geďntegreerd is in het lesprogramma. Door middel van uitwisselingen en expert-bezoeken wordt de school gevoed en scherp gehouden in haar ambities.
Er is de laatste 10-15 jaar in het Nederlandse basisonderwijs zoveel aandacht geweest voor rekenen en taal, dat cultuuronderwijs wat is ondergesneeuwd. Terwijl dat juist zo'n belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling en persoonsvorming van kinderen. De doelstelling van de Vereniging is dan ook om naast de onderlinge uitwisseling van kennis en kunde het kunst- en cultuuronderwijs op landelijk en regionaal niveau te promoten.'
 
De komende drie schooljaren gaan we als school stevig investeren in het muziekonderwijs, waarbij we geholpen worden door een flinke subsidie van Muziek Impuls. De leerkrachten worden gecoacht door vakleerkrachten van de muziekschool Art4U en de instrumenten worden door Kunst Adelt beschikbaar gesteld. Vanaf 20 november gaan alle kinderen van de groepen 5, 6 en 7 een instrument bespelen. Het concert staat voor volgend jaar al gepland.
 
We maken als school ook gebruik van de regeling CMK: Cultuur met Kwaliteit. De school maakt hierbij gebruik van de diensten van Kunstbalie, het regionale steunpunt in Noord-Brabant. Vanuit de gemeente Bladel wordt de school hierbij professioneel ondersteund door Inez Swinkels. Inez Swinkels vervult al vele jaren een ondersteunende rol naar de Bladelse basisscholen en het voortgezet onderwijs.
Cultuur is één ding, maar de kwaliteit bepaalt uiteindelijk het rendement. Door de culturele omgeving nog meer te betrekken bij de thematische projecten denken we als school veel kwaliteit te kunnen binnenhalen. Denk aan kunstenaars in de buurt, erfgoedspecialisten, vakdocenten en andere buurtbewoners, maar ook scholen in de regio. Met het landelijke netwerk van Cultuurprofielscholen is die omgeving ineens een stuk ruimer geworden.
 
Op Het Palet zijn de leerkrachten ervan overtuigd dat je niet alleen leert met je hoofd, maar ook met   
je hart en je handen. Kinderen hebben uiteenlopende talenten. Het onderwijs moet daarom veelzijdig zijn en leerlingen uitdagen. Het valt niet mee als groepsleerkracht om leerlingen op alle talenten te ontwikkelen. De vakleerkrachten voor muziek, beeldend vormen, mediaproductie en dansante vorming zijn hierin van complementaire waarde. Door inspirerende groepsleerkrachten, bekwame vakleerkrachten en door een participerende schoolomgeving kunnen leerlingen optimale kansen geboden worden. Het Palet zal zich in de toekomst blijven ontwikkelen, vanaf nu voortaan als Cultuurprofielschool.
 
Palet TV heeft van de onthulling van het bord CultuurProfielSchool een filmpje gemaakt: https://vimeo.com/242724709
 
 
Gymtijden gr 4B
De gymlessen van groep 4b gaan in de periode van het zwangerschapsverlof van juffrouw Sanne verzorgd worden door meester Chris. Er verandert niets in de gymtijden. Tijdens de gymlessen van groep 4b krijgt groep 4a op maandag muziekles van juffrouw Louise – dit blijft dus hetzelfde – en op vrijdag les van juffrouw Loesje.
 
 
Lotte Larmit
Onze onderwijsassistente juffrouw Lotte Larmit wordt de komende maanden vervangen door juffrouw Sanne Soetens.
 
 
Extra groep neveninstromers
Evenals vorig jaar is het nodig tijdens het schooljaar een derde groep neveninstromers te starten. Dat heeft te maken met het grote aantal nieuwe aanmeldingen. We starten met de derde groep aanstaande maandag. Juffrouw Laura is dan weer terug van haar zwangerschaps-/bevallingsverlof. Tot de kerstvakantie geeft op vrijdag juffrouw Henny in deze groep les. Na de kerstvakantie gaat juffrouw Fleur op vrijdag lesgeven.
 
 
Vandalisme
Vorige week is zowel op woensdag- als donderdag -middag of –avond een ruit kapot gegooid. Beide keren is met een grote baksteen gegooid. Het gebeurde aan de kant van de Kerkstraat. Mocht u iets verdachts gezien hebben, laat het ons dan weten. Dat geldt ook voor de komende tijd: let u met ons op? De politie zal ook extra surveilleren.
 
 

Muziekproject Blazersbende/slagwerkbende: groepen 6 en 7
Volgende week woensdag 22 november is het dan zo ver. Dan start het muziekproject Blazersbende en Slagwerkbende in de groepen 6 en 7.
De instrumenten voor de leerlingen zijn door muziekvereniging Kunst Adelt en Art4U beschikbaar gesteld en de lessen zullen ook mee ondersteund worden door docenten van Art4U en enkele leden van Kunst Adelt.
Om ervoor te zorgen dat de lessen woensdag direct kunnen beginnen, is ervoor gekozen om de blaasinstrumenten al op een eerder tijdstip uit te reiken.
Dat zal zijn op maandagavond 20 november in Den Tref. De kinderen van de groepen 6 worden om 19.30 uur verwacht en de kinderen van de groepen 7 om 20.00 uur. In de brief die de kinderen vandaag mee naar huis hebben gekregen staat hierover meer vermeld.
De leerlingen die ervoor gekozen hebben om aan de Slagwerkbende mee te doen, krijgen geen instrument mee naar huis, omdat zij tijdens de lessen op verschillende slagwerkinstrumenten les zullen gaan krijgen. Deze instrumenten blijven op school. Ook hierover staat meer informatie vermeld in de brief.
Wij wensen de kinderen veel muziekplezier en zien uit naar een geweldige afsluiting van het project in februari 2018.
Leerkrachten groepen 6 en 7 en bovenbouw neveninstroom
 
 
De Black Swords in De Effenaar in Eindhoven!
De laatste mogelijkheid om kaartjes met korting te kopen voor het optreden van de Black Swords in De Effenaar op zondag 19 november in Eindhoven.
De kaarten kosten €8.- i.p.v. €9.50 (online). U kunt de kaarten afhalen en gepast betalen bij Astrid Tijssen (secretariaat) t/m vrijdag 17 november tot 14.00 uur.  
 
 
Gevonden voorwerpen
Op maandag 20 t/m woensdag 22 november zullen de gevonden voorwerpen worden uitgestald in de hal in het hoofdgebouw van Het Palet.
Komt u gerust een kijkje nemen of er iets van uw kind(eren) bij ligt. Daarna doen we alles van de hand.
 
  
Op zoek naar:
Juf Yvon van handvaardigheid is op zoek naar lege waxinelichtjes. Alle formaten zijn welkom. Je kunt ze inleveren bij Twan, onze conciërge.
 
 
Lessen dansexpressie
Op woensdag 22 november a.s. gaat de 2e periode van 10 lessen dansexpressie van start. De 1e groep zit vol Maar bij voldoende aanmeldingen wil ik een 2e groep starten met kinderen uit groep 6, 7 en 8 van 13.15 tot 14.00 uur in de speelzaal. Dus als je zin hebt om mee te doen en je ouders vinden het goed, meld je dan voor zondag 19 november aan via mailadres mspooren@kempenkind.nl.
De kosten zijn 40 euro. Je mag ook eerst een proefles nemen.
Monique Spooren
 
 
Communieviering
Ook dit jaar wordt er (bij voldoende aanmeldingen) een communieviering gehouden in de kerk in Hapert.  We willen graag weten hoeveel kinderen dit jaar hun communie willen doen.
Het inschrijfformulier voor de communie is vorige week uitgedeeld aan de kinderen waarvan de ouders bij aanmelding hebben aangegeven Katholiek te zijn. Heeft uw kind geen inschrijfformulier ontvangen dan kunt u dit afhalen bij de administratie of opvragen bij eerste.communie.hapert@gmail.com.
Ook zijn we nog op zoek naar ouders die de werkgroep communie willen komen versterken.
Met vriendelijke groet,
Communiewerkgroep Hapert
Heidy Kolsters, Anouk Craninckx, Mieke van Laarhoven en Cindy Keijsers
 
 
Vormselviering
De kinderen uit de groepen 8 waarvan de ouders bij aanmelding hebben aangegeven Katholiek te zijn hebben vandaag een inschrijfformulier meegekregen voor het Vormsel op 15 juni 2018.
Heeft uw kind geen formulier ontvangen hebben dan kunt u dit afhalen bij de administratie of aanvragen bij info@parochiepetruspaulus.nl
 
  
Onze jarigen
17 november               Finn Michiels                5B
21 november               Thijs Toonders            7A
23 november               Stan Castelijns              7B
23 november               Quinty Geraerts          6A
23 november               Ries Kolsteren             3A
23 november               Boet Verdonschot       6B