Basisschool Het Palet
Bernhardstraat 4, 5527 AZ Hapert
Tel.: 360384
E-mail:info@hetpalet.nl
Website: www.hetpalet.nl
jrg. 26, nr. 12, 24 november 2017

 
 
Agenda:
Maandag  4 december: Sint op School
Woensdag 6 december: Studiedag. Alle leerlingen vrij
Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari: kerstvakantie
 

Tijn ere-Brabander
Van donderdag 23 november 18.30 uur tot en met vrijdag 8 december mag iedereen stemmen op de Brabander van het Jaar: iemand die altijd voor anderen klaar staat of ingrijpt als een ander in nood is. Uit de vele voorgedragen personen zijn er tien geselecteerd.
Tijdens een feestelijk diner op kasteel Helmond maakt de Commissaris van de Koning bekend wie zich de Brabander van het Jaar 2017 mag noemen. Op eerste kerstdag zie je in een speciaal programma op Omroep Brabant TV wie dat is geworden.  
Bij deze gelegenheid zal Commissaris van de Koning Wim van de Donk ook Tijn Kolsteren postuum eren. Tijn wordt niet vergeten. Bij het diner in kasteel Helmond zullen daarom ook de ouders van Tijn aanwezig zijn. Tijn wordt deze avond - vertegenwoordigd door zijn ouders - benoemd tot ere-Brabander. 
 
  
Voorleeskampioen Het Palet
Leontine Becker uit groep 8A is gisteren voorleeskampioen geworden van onze school. In een spannende finale las Leontine voor uit het boek: 'Dood door wc-papier' van Donna Gephart. Leontine gaat onze school vertegenwoordigen bij de gemeentelijke finale. We wensen haar veel succes.
 
 
Verslag studiemiddag 2/11 + 14/11
Een studie(mid)dag wordt meestal op school gehouden. In vergelijking met een teamvergadering hebben we dan wat ruimer de tijd om ons in onderwijsinnovaties te verdiepen. Op de studiemiddag van 2 november – voorbereid door onze IB’er Jolanda van Herk en adjunct Daphne Meijers -  was één van de onderwerpen: hoe kunnen we ons onderwijs in de wereldoriënterende vakken aantrekkelijker maken, waarbij de leerlingen meer actief en onderzoekend kunnen leren. Op de studiedag van 6 december gaan we hiermee verder. De meeste tijd hadden we ingeruimd om te werken aan onderwijsverbetering van de huidige onderwijspraktijk. Vanuit een analyse van de leeropbrengsten van het afgelopen schooljaar hebben we in kleine groepen van leerkrachten uit verschillende leerjaren gekeken naar de resultaten. Daar waar we minder scoorden dan we op basis van onze populatie zouden kunnen verwachten, gaven we collegiaal suggesties voor verbetering. De leerkrachten die deze tips kregen, konden diezelfde middag uit de verschillende suggesties een keuze maken en die meteen opnemen in hun groepsplan. Analyse, uitwisseling en uitwerking in een plan van aanpak in amper één middag. En de volgende dag ermee aan de slag. Als dat niet praktisch en effectief is.
Dinsdagmiddag 14 november waren we buitenshuis in het Evoluon in Eindhoven. Daar vond het Brainport Kennisfestival plaats. Leerkrachten uit de regio Eindhoven konden zich hiervoor inschrijven. Enkele collega’s die twee jaar geleden hieraan deelgenomen hadden, hadden voorgesteld om daar een keer met het hele team aan deel te nemen. Op dit Kennisfestival waren vele tientallen stands met een keur aan nieuwe techniek- en digitale leermiddelen. Er waren veel demonstraties en mogelijkheden om zelf te experimenteren. Er waren ook een twintigtal workshops waaraan deelgenomen kon worden. We hadden met Diederik Jekel een inspirerend inleider. De afsluiting met muziek en versnaperingen  nodigde uit om nog even alle nieuwe indrukken van die middag informeel na te bespreken. Als we alle wensen voor de geavanceerde leermiddelen die we die middag gezien hebben, willen honoreren, gaan we snel failliet. De kunst is de goede en verantwoorde keuzes te maken. De kosten van de studiemiddag hebben we overigens nog nooit zo laag gehad: nul euro, met dank aan Brainport Development.
 
 
Lotte Larmit
Vorige week berichtten we dat juf Lotte vervangen wordt, maar dat geldt alleen voor maandag t/m woensdag. Op donderdag en vrijdag blijft juf Lotte op onze school actief en dat geldt ook voor haar werkzaamheden bij Nummereen.
 
  
Haperts Lagerhuis
Wat willen we met Hapert de komende pakweg 20 jaar. Daar heeft het Georganiseerd Burgeroverleg zich al vele jaren mee bezig gehouden. Doordat in het Burgeroverleg veel organisaties en verenigingen vertegenwoordigd zijn, zijn er de afgelopen 10 jaar veel uiteenlopende ideeën geopperd. De input is gebruikt in de gesprekken met het gemeentebestuur over nieuwbouwplannen, wandelpaden, herinrichting centrum en infrastructurele projecten. Er valt altijd wat te wensen en een dorp is nooit af. Het is van belang dat je je als inwoner van Hapert laat horen. Met het organiseren van het Haperts Lagerhuis hopen we de mensen die niet de tijd vrij kunnen maken om deel te nemen aan de openbare klankbordavonden van het GBOH, hun geluid aanstaande dinsdag laten horen. Vooral de groep 20-plussers t/m de 50 minners zouden het podium moeten pakken. Zij en hun eventuele kinderen hebben in Hapert nog heel veel toekomst voor zich. Door de wat alternatieve setting van een Lagerhuis kan het een geanimeerde avond worden. Zeker onder leiding van René Bastiaanse. Hij is directeur van het Brabants Historisch Informatiecentrum en voor veel mensen nog bekend van De Wandeling op Omroep Brabant. Zo’n 30 mensen hebben zich al aangemeld. Door enkele afmeldingen, zijn de ouders met leerlingen op Het Palet ondervertegenwoordigd. Als je een mail stuurt naar Het Palet – info@hetpalet.nl – krijg je een bevestiging en ben je aangemeld.
Toeschouwers zijn ook van harte welkom!
Voor een verdere beschrijving van het Lagerhuis: zie de PC55 van deze week.
Komt allen naar het gemeenschapshuis Den Tref op dinsdag 28 november om 19.30 uur.
 

Prins Carnaval
We hebben met carnaval altijd een enthousiaste Jeugdraad en enthousiaste dansmariekes. Het carnaval is stevig geworteld op Het Palet. In 2018 zal het carnavalsfeest nog meer Palet-dna hebben. Onze conciërge Twan Liebregts is de Grote Prins. Hij regeert onder de mooie prinselijke naam Palettino! Het belooft een bijzonder carnavalsfeest te worden. Na de kerstvakantie zullen we ons gaan voorbereiden. We gaan voor het beste carnavalsfeest ooit!
 
  
Aanbieding Wereldreizigers
Afgelopen woensdag kregen we bezoek van de schrijver Bram Tuk die de methode Wereldreizigers geschreven heeft. De neveninstroomgroep kreeg gratis boeken en een groot aantal mappen met werkbladen. Doel is de kinderen die pas in Nederland aangekomen zijn op verhaal te laten komen om zo hun veerkracht te versterken. Thema’s zijn onder andere: wie ben ik, thuis, feesten en andere belangrijke dagen, spel en spelen, vriendschap en afscheid nemen.
 

Naschoolse workshops Mad Science
Beschrijving:
Uitdagende wetenschap- en techniekcursus voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. De lessen duren 1 uur en worden op school gegeven. Per cursusgroep 15 tot en met 24 kinderen. Bij minder aanmeldingen gaat het programma niet door en wordt uw iDeal betaling binnen 7 dagen teruggeboekt. Bij voldoende aanmeldingen (30 of meer) starten we, in overleg met school, een extra groep. Bij meer dan 24 inschrijvingen hanteren wij een wachtlijst om eventueel een extra groep te kunnen starten.
 
Locatie Het Palet
Start 15:30 uur
Kosten € 69,50
Thema's:
Data bijeenkomsten:
Donderdag 7 en 14 december
Donderdag 11, 18 en 25 januari
Donderdag 1 februari
Bijzonderheden:
Voor meer informatie en aanmelding: email: brabant@mad-science.nl
 
  
Week van de mediawijsheid.
Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen: thuis, op school en op straat. Moderne media zijn bovendien gemakkelijk te bedienen, waardoor ook de allerkleinsten de tablet of smartphone moeiteloos gebruiken. Hoe zorg je ervoor dat het mediagebruik van je kind(eren) leuk èn veilig is? Hoe pak je dat thuis aan? Praten met je kind over mediawijsheid kan lastig zijn. In het kader van de week van de mediawijsheid (17 t/m 24 november) delen we daarom graag een mediaquiz om het gesprek rondom het gebruik van media en mediawijsheid met je kind(eren) aan te gaan. https://www.mediawijsheid.nl/ouder-kind-quiz-2017-kind/
 
 
Badminton
Volgende week willen wij tijdens de gymles gaan badmintonnen We hebben geen badmintonrackets op school. Heb je thuis een badmintonracket/shuttle, zou je deze dan willen meenemen naar school? Het is een hele leuke sport dus hopelijk gaat iedereen zijn best doen om een racket en/of shuttle mee te nemen.
Alvast bedankt,
De Sportcommissie
 
 
Out of Area naar Bosnië Herzegovina
Hallo, ik ben Bjurn Bams. Ik ben 13 jaar en oud leerling van Het Palet in Hapert. Mijn moeder is al vele jaren overblijfmoeder op Het Palet.
Van 25 t/m 31 mei ga ik met een groep leerlingen van het Pius X College, gesteund door de organisatie Out of Area, naar Bosnië Herzegovina. We gaan namelijk mee helpen op het Futurea Festival. We gaan de kinderen daar vermaken met workshops, dans, muziek en een show.
Voor zo een geweldig initiatief is geld nodig. Mijn dank is groot voor iedere euro want iedere lach van een kind heelt een stukje de ellendige gevolgen van de oorlog.
Rekeningnummer NL83RABO0107504049 t.n.v. onderwijsstichting De Kempen o.v.v. Pius X Bosnië Bjurn Bams.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.
 
 
Into the music
Vanwege de samenwerking van Muziekvereniging Kunst Adelt met Het Palet mogen alle kinderen tot en met groep 8 op zondagmiddag 26 november a.s. om 14.30 uur gratis (onder begeleiding van een betalende volwassene) naar het jubileumconcert in de jarige Den Tref (50) komen luisteren. Kaartjes (ook voor de kinderen) kunnen besteld worden via http://intothemusic.nl/tickets  
Wees er snel bij want op=op.
Met vriendelijke groet,
Kunst Adelt, Hanneke van Dongen-Hermans
 
  
Babynieuws
Wij feliciteren Ine en Twan met de geboorte van hun dochter en Robin uit groep 4A met zijn zusje Philou. Philou is geboren op 14 november 2017. Heel veel geluk met elkaar.
 
  
Welkom
Wij heten An An Nguyen Ngoc (neveninstroom) van harte welkom op onze school. Wij hopen dat zij een fijne en leerzame tijd zal hebben op Het Palet.
 
  
Onze jarigen
25 november               Jip Keijsers                       3B
27 november               Dani Huijbregts            4A
27 november               Przemek Rudzki           NI
27 november               Kim Simons                     8A
27 november               Nynke Simons               8B
27 november               Xavi Vosters                   2A
28 november               Jason Chi                         1C
28 november               Maud Houtappels       5B
28 november               Halina Plasmans           5B
28 november               Finn Schilders               3A
28 november               Szijmon Wilk                 5B
29 november               Elise Dirkx                      4A
30 november               Liv Meijer                        5A
30 november               Maud Schepens           6B