Basisschool Het Palet
Bernhardstraat 4, 5527 AZ Hapert
Tel.: 360384
E-mail:info@hetpalet.nl
Website: www.hetpalet.nl
jrg. 26, nr. 13, 30 november 2017

 
 
Agenda:
Maandag  4 december: Sint op School
Woensdag 6 december: Studiedag. Alle leerlingen vrij
Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari: kerstvakantie
 

Staking dinsdag 12 december?
Er was gisteren op radio en tv veel aandacht voor het gesprek van de Minister van Onderwijs Arie Slob met de leerkrachten van PO(Primair Onderwijs)-in-Actie. De minister zei niets méér te kunnen bieden dan in het regeerakkoord was aangeboden. Daarmee werden de basisscholen alvast in de actiestand gezet voor dinsdag 12 december. Het debat in de Tweede Kamer op 5 december wordt nog afgewacht, maar er zijn geen voortekenen dat er grote standpunt-verschuivingen plaats zullen vinden. Het is daarna aan de leerkrachten of ze wel of niet gaan staken. Houd er in ieder geval maar een beetje rekening mee.
Gisteren kon u op tv in één van de actualiteitenrubrieken horen hoe hoog de nood in het basisonderwijs is. Er werd nog even gedacht dat het vinden van een vervanger een probleem was van de grote steden. Helaas is het nu een algemeen landelijk probleem. Door hoge werkdruk verlaten mensen de sector of gaan minder werken. Door deze berichten plus een achterblijvende beloning kiezen minder jongeren voor de Pabo. De snel oplopende problematiek schijnt nog niet ten volle bij de politiek doorgedrongen te zijn. Wat betreft de vervangingsproblematiek op Het Palet is het zo dat we bijna geen enkele dag nog op iemand terug kunnen vallen. We werken nu met onbevoegde leerkrachten – die we overigens wel heel bekwaam achten – en onderwijsassistenten. Als we op de dag zelf van de leerkracht een ziekmelding krijgen, zullen we de kinderen niet naar huis sturen. Eventueel splitsen we de groep op en verdelen de kinderen over de groepen. Dat kunnen we niet steeds doen, gezien de onrust die dat in alle groepen zal geven. Als we vooraf weten dat een leerkracht verhinderd is, kan het zijn dat - indien er geen vervanger beschikbaar is - u de dag van tevoren te horen krijgt dat uw kind de volgende dag niet naar school kan.
De nood is hoog. Met de staking die mogelijk voor dinsdag 12 december wordt uitgeroepen, stellen we de ouders voor problemen op de korte termijn. Als het onderwijs nú een vuist maakt, kan het zijn dat de kwaliteit van het onderwijs op langere termijn daarmee gediend is.
 
 
Sinterklaas op bezoek
Op maandag 4 december breng Sinterklaas samen met zijn Pieten een bezoek aan onze school. Om 8.45 uur wordt de Sint muzikaal onthaald op de speelplaats. Daarna zal hij samen met zijn Pieten de groepen van de onderbouw een bezoek brengen.
Wij wensen iedereen een fijne pakjesavond.
 

Verkleden als Sint en Piet
Op maandag 4 december en dinsdag 5 december mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 verkleed als Sint en Piet naar school komen. Naast al het gewone werk zijn er ook ‘pieten-werkjes’ die we gaan doen. En dit gaat nu eenmaal beter met pietenkleren aan!
 

Sinterklaascadeautjes
Alle kinderen van groep 1 t/m 4 mogen donderdag 7 december een Sinterklaascadeau mee naar school nemen. Kinderen dragen zelf het cadeau naar de klas. Er wordt op school niet met het cadeau gespeeld. De kinderen laten het zien en vertellen eventueel iets over pakjesavond. Het is aan te raden om het cadeau in een draagtas mee te geven! Tip: geef geen losse onderdelen mee, je kan ook gewoon de (lege) doos van het speelgoed meegeven.
Juffen groep 1 t/m 4
 
  
Pietenatelier groep 3&4
Afgelopen vrijdag was het een gezellige boel in de groepen 3 en 4. De kinderen mochten kiezen voor een atelier en alle kinderen van groep 3 en 4 zijn klassen doorbrekend aan het werk geweest. De betrokkenheid van de kinderen was erg hoog en de leerervaring was betekenisvol.
 
Het was geweldig om te zien hoe de kinderen elkaar vooruit konden helpen. De kinderen zijn bezig geweest met onderzoekende activiteiten: b.v. van allerlei buizen een eigen pepernotenfabriek maken of een pietenhuis van satéprikkers maken.
Ook was er ruimte voor beweging; ren je rot voor Sinterklaas, het Pietenparcours in de gymzaal of Pietendans.
Voor kinderen die een rustige activiteit wilden kiezen was de Sinterklaasbingo en het Sinterklaasganzenbord een goede optie. Ook zijn er heel veel bakouders actief geweest die met de kinderen thuis heerlijke speculaasletters hebben gebakken. Hartelijk bedankt daarvoor!
 
Morgen, vrijdag 1 december, in de middag gaan we de laatste Pietenmiddag organiseren. Ook voor deze middag mogen we weer gebruik maken van de hulp van veel betrokken ouders. De kinderen mogen deze middag in pietenkleren naar school komen, dit is natuurlijk geheel vrijblijvend.
 
Voor meer foto's kijk op de website!
Leerkrachten groep 3 en 4
 
  
Schaatsen
De groepen 5 t/m 8 en NT2 (oudste kinderen) gaan in week 50 en 51 schaatsen in Reusel. Stichting de Winterfeesten in Reusel – de Mierden heeft vanaf 7 december een grote schaatsbaan staan in het centrum van Reusel. Alle scholen in de Kempen mogen hier gratis gebruik van maken. Ook voor het vervoer en de schaatsen wordt gezorgd. Hieronder de dagen en tijden waarop de verschillende groepen gaan.
 
- dinsdag 12 december (onder voorbehoud i.v.m. mogelijke staking) van 10:30-13:30 :
  groep 7B, groep 6A en groep 5A  
- donderdag 14 december van 10:30-13:30 : groep 7A, groep 5B en groep 8A
- dinsdag 19 december van 10:30-13:30 : groep 8B , groep 6B, NT2 (oudste kinderen)  
 
Mocht je zelf schaatsen hebben, dan zou het fijn zijn als je die meeneemt.
Zorg voor warme en sportieve kleding en een extra paar sokken. Handschoenen zijn verplicht i.v.m. de veiligheid.
De kinderen blijven deze dag op school over en zorgen zelf voor een lunchpakketje en drinken. 
 
  
Handbaltoernooi
In de informatie die de kinderen over het kersthandbaltoernooi ontvangen hebben staat als uiterste inschrijfdatum vrijdag 1 december.
We hebben echter nog een keer naar de tijdsplanning gekeken en hebben besloten dit aan te passen.
We schuiven de uiterste inschrijfdatum op naar vrijdag 8 december.
Op deze manier hebben de kinderen van de bovenbouw meer tijd om een team te vormen.
De inschrijfformulieren worden op maandag 11 of dinsdag 12 december opgehaald uit de clickbox.
Ieder opgegeven team en contactpersoon van school ontvangt het programma in de week vóór de kerstvakantie.
 
 
Click Cultuur voor de kleintjes
In de bijlage vindt u het voorschoolse aanbod click cultuur voor kleintjes vanuit Cultuurplaza de Kempen in samenwerking met de bibliotheek. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij info@cultuurplazadekempen.nl
 
 
Geboren
Wij feliciteren Joppe en Jojanneke Elstgeest met de geboorte van hun zoontje en Miel (groep 1-2D) en Enna met hun broertje Sil. Sil is geboren op 5 november 2017. Veel geluk met elkaar.
 
  
Welkom
Wij heten Maya en Muaataz Nasir (neveninstroomgroep) van harte welkom op Het Palet. Wij hopen dat zij een fijne en leerzame tijd zullen hebben op onze school.
 
  
Onze jarigen
1 december                 Rosa Paradiso              2A
1 december                 Wytze Spierts              7B
2 december                 Binck Machielsen       3A
3 december                 Janske Paridaans        6B
7 december                 Chris Willekens           7B