Basisschool Het Palet
Bernhardstraat 4, 5527 AZ Hapert
Tel.: 360384
E-mail:info@hetpalet.nl
Website: www.hetpalet.nl
jrg. 26, nr. 19, 25 januari 2018

 
Agenda:
Do 8 februari: carnavalsmiddag groepen 1-2
Vr 9 februari: carnavalsmiddag groepen 3 t/m 8
Ma 12 t/m vr 16 februari: carnavalsvakantie: alle groepen vrij
Do 22 februari: oudergesprekken
Di 27 februari: oudergesprekken
Wo 28 februari: eerste rapport
 
 
 
Persbericht MFA
Een kleine twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen lijkt de MFA Hapert meer aandacht te krijgen dan ooit. De zes MFA-partners zitten helemaal op één lijn. Als u alle argumenten voor de MFA mèt kerkgebouw en pastorie nog eens na wilt lezen, lees dan het uitgebreide artikel in de PC55 van deze week. Het bijna 100-jarige kerkgebouw blijft - in de voorkeursvariant van de MFA-partners - van buiten als kerk herkenbaar, maar van binnen kan het een hele moderne multifunctionele ruimte worden. De foto bij het artikel geeft daar een impressie van. We gaan voor een bruisend Hart van Hapert in een heel mooi gebouw met behoud van Haperts erfgoed. 
 
 
Studiemiddag Reflecteren met kinderen
Gistermiddag stond de studiemiddag van de leerkrachten in het teken van reflecteren met kinderen. Reflecteren is een belangrijke vaardigheid in een maatschappij die voortdurend veranderd. Kinderen moeten op school niet alleen leren, maar ook leren hoe zij mòeten leren. Bij reflecteren denkt het kind samen met de leerkracht diep na over het eigen leerproces en behaalde resultaten. In de toekomst willen wij op het Palet het onderwijsaanbod steeds beter afstemmen op elk kind en nog vaker met het kind in gesprek gaan over de eigen ontwikkeling. Tijdens de studiemiddag hebben we  samen aan de hand van foto’s naar mooie voorbeelden van reflecteren op Het Palet gekeken en zijn we met elkaar in gesprek gegaan over waarom we het zo belangrijk vinden om te reflecteren met kinderen. Daarna hebben we onze dromen genoteerd: hoe ziet reflecteren met kinderen er over 3 jaar uit wanneer je alleen denkt in kansen en mogelijkheden. Deze mooie dromen zijn in groepjes uitgewisseld en verbeeld op doeken. Na een middag vol creativiteit presenteerde elk groepje het gemaakte doek. In het gedroomde onderwijsconcept zien we heel gemotiveerde leerlingen die leren in een eigen leerlijn en niet vergeleken worden met klasgenoten. Ze weten wat ze willen leren en wat ze daar voor nodig hebben. Ze zijn mede-regisseur van hun eigen leerproces en kunnen aan de hand van een persoonlijk portfolio aan de leerkracht en de ouders helder verwoorden wat en hoe ze geleerd hebben en waar ze zich verder in zouden willen bekwamen. Als de leerling Het Palet verlaat heeft die zelfvertrouwen, motivatie om zich verder te ontwikkelen, een goede leerhouding en een duidelijk zelfbeeld.
De doeken worden binnenkort in de school gehangen. Komt u gerust eens een kijkje nemen. We houden u op de hoogte over het vervolg op deze studiemiddag.
 
 
 
 
 
Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) in de groepen 4
Op 31 oktober 2017 heeft u een mail ontvangen waarin wij de afname van de NSCCT hebben aangekondigd en uitgelegd. In de groepen 6 en 8 heeft deze afname inmiddels plaatsgevonden. Nu zijn de groepen 4 aan de beurt en wel op 1 en 8 februari in de voormiddag.
De NSCCT is een Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Deze test zegt iets over de capaciteiten van leerlingen losgekoppeld van schoolse vaardigheden. De test wordt op school als groepsonderzoek afgenomen.
 
 
Groepen 7 op excursie naar Venco Groep
Op donderdag 1 februari staat voor de groepen 7 een excursie op het programma naar Venco Groep in Eersel. Venco Groep is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van diervriendelijke huisvestingssystemen voor pluimvee.
Om 8.30 uur vertrekken de kinderen vanaf school per bus richting Eersel en we zullen pas rond 12.00 uur weer terugkeren. Wij vragen daarom alle ouders om hun zoon of dochter een lunchpakketje en drinken mee naar school te laten nemen, zodat we allemaal samen kunnen overblijven.
 
 
 
Carnaval op Het Palet 2018
Kleutercarnaval
Donderdagmiddag 9 februari a.s. gaan wij weer een spetterend carnavalsfeest vieren.
Wij willen u vragen uw kinderen geen attributen zoals zwaarden, pistolen en toverstafjes mee te geven. Ook spuitbussen en confetti moeten thuisblijven.
Alle kinderen mogen donderdag 9 februari a.s. de hele dag verkleed en geschminkt op school komen.
 
Om alvast in de stemming te komen willen we u vragen om in die week:
·         op maandag alle kinderen iets bijzonders in of met hun te haren doen;
·         op dinsdag iets kleins op het gezicht te schminken;
·         op woensdag  een pyjama aan te geven; en
·         op donderdag de hele dag carnavalskleding aan te geven.
 
Alle bovenstaande mag, niets moet!
 
Ook dit jaar zullen ze samen met de kinderen van kinderopvang Nummereen en Kids Talent het ‘Blökske van Haopert’ lopen.
Donderdagmiddag vanaf 13.30 uur hopen zij dat u allemaal naar de optocht komt kijken. De route loopt vanaf het Paletplein – Bernhardstraat – Julianalaan – Markt – Kerkstraat – parallelweg Oude Provincialeweg – weer terug naar Het Palet.
Wilt u er rekening mee houden dat tussen 13.30 en 14.15 uur de Markt en de Kerkstraat NIET toegankelijk zullen zijn voor verkeer.
We hopen dat iedereen mee wil werken om de optocht zo veilig mogelijk te laten verlopen! Er zullen ouders staan met verkeershesjes om e.e.a. in goede banen te leiden.
 
Na de optocht is er natuurlijk tijd voor iets lekkers, waarna we gaan hossen in de speelzaal waar ook onze eigen prins Palettino, jeugdprins Maik en prinses Fenna met  gevolg ons een bezoek zullen brengen.
Om 15.15 uur kunt u uw zoon of dochter weer op het schoolplein ophalen.
 
Bolderkarren en andere attributen mag u direct na afloop van de optocht meenemen.
 
Als het weer heel slecht is zullen wij de optocht in de school houden. Alle carnavalsgroepen lopen dan drie rondjes door het hoofdgebouw. Om 13.30 uur zal de optocht beginnen. Zorg dat u op tijd bent. Uit ervaring weten we dat het gezellig druk kan zijn.
Alaaf! De kleuterjuffen
 
 
 
 
Groepen 3 t/m 8
Op vrijdagmiddag 9 februari barst in de speelzaal van Het Palet het carnavalsfeest voor de groepen 3 en 4 los. De kinderen worden om 13.15 uur verkleed in de klas verwacht.
Op school gaan ze ‘s middags spelletjes doen. Er zullen optredens zijn en er kan natuurlijk gehost worden.
Die vrijdagmiddag zal het carnaval ook gevierd worden in de groepen 5 t/m 8. Het feest is in de aula met medewerking van Menno Ploeg, die de muziek zal verzorgen. Ook zullen er spelletjes gespeeld worden in de diverse groepen.
Jeugdprins Maik, jeugdprinses Fenna en adjudant Thijs Gijsbers zullen aanwezig zijn samen met jeugdnar Nick, de jeugdraad en de dansmarietjes.
Wilt u erop toezien dat de kinderen geen zwaarden, pistolen, spuitbussen en confetti meenemen naar school.
Alaaf!
 
 
Carnaval en documentatiecentrum
Houd er rekening mee dat het documentatiecentrum vrijdag 9 februari de hele dag gesloten is.  Wil je lekker lezen in de vakantie, regel dit dan vòòr vrijdag.
 
 
Oude telefoonboeken voor de Hapertse wagenbouwers
Help de Hapertse wagenbouwers vooruit door je telefoonboek in te leveren tjidens de komende zittingsavonden (20 en 27 januari) of al bij Den Tref of bij b.s. Het Palet.
Ge wit mèr nooit en Ge kèkt Mer zijn al weer volop aan het werk om een mooie carnavalswagen te bouwen. Zij zouden het super fijn vinden als de oude en/of niet gebruikte telefoonboeken ingeleverd worden en niet verdwijnen in de papierkliko. Deze boeken zijn de grondstof voor het bouwen van de wagen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Namens alle Hapertse wagenbouwers
 
 
 
Afsluitconcert muziekproject groepen 6 en 7
Op maandagavond 5 maart vindt van 19.00 uur tot 20.00 uur het afsluitconcert plaats van het muziekproject van de groepen 6 en 7.
Samen met het harmonieorkest van Kunst Adelt zullen de kinderen laten horen hoe goed ze al kunnen spelen na 10 lessen. Alle ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes, maar ook alle andere belangstellenden, zijn natuurlijk van harte welkom om te komen luisteren in de grote zaal van Den Tref. Meer informatie volgt nog maar zet het vast in de agenda.
Leerkrachten groepen 6 en 7
 
 
 
Kwijt
Roos van Dingenen uit groep 5A is haar blokfluit kwijt. Heeft iemand hem per ongeluk na de blokfluitles in zijn/haar tas gedaan. Het gaat alleen om de blokfluit, niet haar muziekboek.
 
 
 
Onze jarigen
26 januari         Nour Kattach                          8A
27 januari         Amei van den Biggelaar             4B
27 januari         Micha Dijkhuizen                      4A
27 januari         Tess Vosters                            2B
28 januari         Neele van den Bisen                 4B
28 januari         Lara Castro Da Silva                 3A
29 januari         Meike Gerris                            8B
29 januari         Lize Klessens                           1A
29 januari         Nova Paradiso                          4A
1 februari         Pieter Hoeks                            3B
1 februari         Saruban Piratheeban                3A
1 februari         Jens Tinnemans                        7A
1 februari         Niels van de Ven                      8B