Basisschool Het Palet
Bernhardstraat 4, 5527 AZ Hapert
Tel.: 360384
E-mail:info@hetpalet.nl
Website: www.hetpalet.nl
jrg. 26, nr 28, 5 april 2018

  
Agenda:
Vr 6 april: studiemiddag: alle groepen n.m. vrij
Vr 13 april: staking - alle leerlingen vrij
Wo 18 april: studiedag: alle groepen h.d. vrij
Do 19 april: musical 1-2: v.m. en avond optreden en ’s middags vrij
Vr 20 april: sportdag groepen 3 t/m 8
Do 26 april: 8.30 – 14.00 u: sport-  en speldag groepen 1-2
Vr 27 april t/m vrijdag 11 mei: meivakantie
 
 
 
Herhaling bericht
Staking vrijdag 13 april
De landelijke stakingsacties hebben de Minister van Onderwijs nog niet bewogen tot een aanpassing van het salaris op het niveau van het voortgezet onderwijs, waar het een gelijkwaardige bevoegdheid betreft. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht basisonderwijs afneemt. Ondertussen is er een tekort aan bevoegd personeel en is de voorspelling voor de komende jaren nog ongunstiger. PO in actie en de vakbonden hebben ervoor gekozen om geen landelijke, maar regionale stakingen uit te roepen. De basisscholen in de regio Zuid leggen vrijdag 13 april het werk neer. Houdt u er rekening mee dat de kinderen van groep 3 t/m 8 dan thuis zijn.
Het spijt ons oprecht voor het ongemak en het verlies aan onderwijstijd voor uw kind(eren). We denken door de niet aflatende stakingsacties de politiek te kunnen bewegen tot een meer rechtvaardige salariëring. Op lange termijn zal dit de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen.
Dit bericht is opgesteld door het personeelsdeel van de Medezeggenschapsraad en wordt gesteund door de directie van Het Palet.
 
 
Informatieavond, Open Avond + Digitaal Schooljaarverslag
26 ouders van 15 nieuwe kleuters waren aanwezig op de informatieavond. De ouders straalden uit dat ze zin hadden hun kinderen naar Het Palet te sturen. We kregen veel positieve reacties tijdens de introductie in de kleutergroepen en ook over het digitale schooljaarverslag. Het schooljaarverslag is een mooie compilatie geworden van het voorgaande (anderhalve) jaar met een speelse en knappe rolverdeling van de nieuwslezers Lente en Ise. Vergeet niet te kijken: www.hetpalet.nl, klik op schermpje Palet TV. Het filmpje duurt 22 minuten. Vanaf nu laten we de periode van het jaarverslag lopen van maart tot maart, van informatieavond tot informatieavond. Voorheen richtten we ons op de schoolconferentie, maar dat is geen vast gegeven meer in onze jaarkalender, gezien de beperkte opkomst van ouders. We zullen nu alleen algemene ouderinformatieavonden beleggen – in overleg met de MR/Schoolraad - als daar in verband met actuele ontwikkelingen aanleiding toe is.
De Open Avond kende doorlopend een gezellige drukte en verliep in een vrolijke sfeer met veel belangstelling voor de diverse activiteiten in de groepen. In de groepen 6 waren spectaculaire presentaties van onder andere vulkanen en tsunami’s en er waren hele mooie optredens in de aula. De spelactiviteiten op de speelplaats waren bij veel kinderen in trek. De pas gekozen leerlingenraad presenteerde zich bij de ingang en was actief met het verzamelen van goede ideeën. Die zijn allemaal de ideeënbus in gegaan en zullen op de eerstvolgende bijeenkomst van de leerlingenraad besproken worden. Bij de hoofdentree stond ook een stand van Stichting Leergeld. Ouders die het financieel wat moeilijker hebben kunnen bij Leergeld terecht. Er liggen flyers bij de administratie bij de hoofdingang. Die kun je zo meenemen.
 
 
Groep 4A
Juffrouw Lisanne gaat na haar bevallingsverlof voorlopig nog niet beginnen. Na een spannende eerste maand voor haar baby’tje in het ziekenhuis in Nijmegen, gaat nu alles gelukkig goed met de kleine Arno. Juffrouw Elly blijft zo lang als nodig is in groep 4A.
 
 
Opbrengst Goede doel
Tijdens de gezellige en druk bezochte open avond is er maar liefst € 503,62 opgehaald voor nieuwe waterkoelers voor de Sister Borgia Elementary School op Sint Maarten. Wij bedanken iedereen voor zijn of haar inzet en donatie. We maken het geld snel over.
 
 
Prijsvraag TSO Open Avond
Tijdens de open avond was het een gezellige drukte bij de tussen-schoolse-opvang (TSO).
Kinderen konden er van alles doen. Kleuren, een vlinder met crêpepapier beplakken, gezond snoepen en natuurlijk zoals altijd was er ook een prijsvraag. Ze mochten raden hoeveel mini-steck er in de vlinder was verwerkt.
Het waren er 189 stuks. Niemand heeft dit goed geraden. Degenen die het dichtst bij het goede aantal zaten zijn:
Teun uit groep 1D (140) en Tara uit groep 6B (202). De prijs komt zo snel mogelijk naar je toe.
 
 
Kleutermusical
Voor de kleutermusical zijn wij op zoek naar lampen in de vorm van een paddenstoel
 
 
Op wereldreis! Iedereen brengt iets moois op de wereld!
 Op donderdagmiddag 12 april laten de kinderen van groep 3 in Den Tref zien wat ze geleerd hebben over het thema ‘Op Wereldreis.’
Om 13.15 uur mogen de kinderen rechtstreeks naar Den Tref gebracht worden. De kinderen die deze dag overblijven, worden door de leerkrachten mee naar Den Tref genomen.
De Bonte middag start om 13.30 uur. Per kind zijn er maximaal 4 zitplaatsen beschikbaar. Deze middag laten alle kinderen hun talent op het podium zien. U kunt uw kind om 15.15 uur op school ophalen!
Wij hebben er erg veel zin in!
Groetjes,
kinderen van groep 3A en 3B
 
  
Steun onze ouderraad en stem
Bent u lid van Rabobank De Kempen?
Van 5 april t/m 30 april 2018 kunnen leden van Rabobank De Kempen hun stem uitbrengen op hun favoriete clubs tijdens de Rabobank Clubkas Campagne! Laat jouw stem horen en steun onze ouderraad! De opbrengst komt, in overleg met de nieuwe leerlingenraad, ten goede van het buitenspel.
 
  
Sportdag groep 3 t/m 8
Vrijdag 20 april aanstaande is het sportdag voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Op deze dag zijn ook de officiële Koningsspelen. We starten de dag met het Koningsontbijt op school. Alle kinderen worden dus gewoon om 8.30 uur op school verwacht. Wilt u de kinderen hiervoor een bord, beker en bestek meegeven? Na het ontbijt lopen de kinderen gezamenlijk naar sportpark de Lemelvelden.
De kinderen van groep 3 en 4 moeten om 14.30 uur opgehaald worden op het sportpark.
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn om 14.45 uur op school, waarna ze naar huis mogen.
 
 
MR lid oudergeleding gezocht voor basisschool Het Palet
Aan het einde van het schooljaar gaan  we afscheid nemen van Marion Simons als MR-lid.
Wij zijn in het nieuwe schooljaar dus op zoek naar een ouder die onze MR geleding wil komen versterken. Heeft u affiniteit met het onderwijs of wilt u meedenken over hoe het onderwijs op Het Palet nog rijker vorm kan krijgen, meldt u dan nu aan als kandidaat. De vergaderingen vinden plaats in de avond (voor de MR komt dat op 4 avonden van 2,5 uur). De schoolraad, waar u dan tevens deel van uit gaat maken, vergaderde het afgelopen jaar 5 keer.
Aanmelden kunt u doen door voor 26 april een mailtje te sturen naar: mr@hetpalet.nl
In dit mailtje willen we graag dat u zich kort voorstelt en een korte motivatie geeft wat u kunt betekenen voor de MR van Het Palet. We hopen op veel enthousiaste reacties. Mochten er meerdere reacties komen, dan volgt er een verkiezing.
 
 
Excursie Spoorwegmuseum groepen 6
De leerlingen van de groepen 6 gaan dinsdag 10 april naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. Momenteel zijn de groepen bezig met het geschiedenisthema: Stoom uit de ketel.
De bus vertrekt om 08.45u en de leerlingen zijn rond 15.45u (!) weer terug op basisschool Het Palet. Ze worden wel op de gewone tijd op school verwacht.
De kinderen nemen op deze dag alleen een lunchpakketje met drinken mee. Telefoons en camera’s zijn niet toegestaan. We gaan er een hele leuke en leerzame dag van maken!
Leerkrachten groepen 6
 
  
Groep 5/6 + nt2-groep
Natuur…. Natuurdag!
Hallo natuurliefhebbers en die dat willen worden… Speciaal aan u is deze oproep gericht!
Op vrijdag 15 juni van dit jaar gaan we met de kinderen van de groepen 5, 6 en de middengroep van de neveninstromers van onze school naar De Cartierheide, De Pan en Het Laarven. Een prachtig stukje natuur, waar we al enkele keren zijn geweest met onze natuurdag.
Heeft u interesse om daadwerkelijk deel te nemen aan deze dag?
Dan bent u degene die we zoeken! Ook als u geen kinderen (meer) op onze school heeft zitten. We zoeken enthousiaste mensen die op die dag kinderen willen begeleiden of bij een vaste post willen staan.
Als u wilt helpen, kunt u zich opgeven bij de leerkrachten van groep 5/6. Op de Open Avond hangen ook intekenlijsten op de deur van de klaslokalen. We hopen dat veel mensen reageren om mee te doen aan deze superleuke dag!
Leerkrachten van groepen 5, 6 en middengroep van de neveninstroom

 
Tafeltennissen bij De Treffers '68
Dat sporten gezond is, wisten we al. Dat tafeltennis leuk is om te doen, was waarschijnlijk ook al bekend. Op campings en bungalowparken en niet in de laatste plaats op het schoolplein van Het Palet wordt het veel, vaak recreatief, gespeeld. In de Kempen hebben we niet veel verenigingen meer, maar gelukkig is die in Hapert wel overeind gebleven. TTV De Treffers ’68 is de naam en bestaat dit jaar zelfs 50 jaar. (zie facebook.com/Treffers68) Zoals de naam al doet vermoeden is de vereniging gehuisvest in Den Tref alwaar alle faciliteiten voorhanden zijn. De Treffers wil nu ook kinderen de kans geven om tafeltennis als sport te gaan beoefenen. Echter willen we eerst kijken of er voldoende animo is. Daarom starten we na de meivakantie met een proefperiode van 8 weken op de woensdagmiddag van 13:00 – 14:00 uur. De proefperiode start op 16 mei en eindigt op 4 juli. Hierna zal er geëvalueerd worden. We zoeken tussen de 8 en 12 kinderen (minimaal 10 jaar oud) die tafeltennis echt als sport willen gaan beoefenen. Behalve sportschoenen is een tafeltennisbatje het enige wat je zelf moet meebrengen. Meld je aan via ons mailadres: treffers68@outlook.com. Hierbij geldt wie het eerst komt………..
De kosten voor deze gehele periode zijn 10 euro. (graag vooraf contant te voldoen).
Vermeld de volgende gegevens in de E-mail: Naam, geboortedatum, adres, klas, vast en/of mobiel nummer (ouders). Hopelijk tot snel bij Den Tref. Eric Verdonschot namens het bestuur TTV De Treffers ’68.
Met vriendelijke groeten,
Eric Verdonschot,  telefoon 06-21586867, emailadres verdonsc@hotmail.com
 
  
Kortingskaarten Circus Renz International
Van 12 t/m 15 april heeft Circus Renz International zijn tent opgeslagen in Hapert. De organisatie heeft kortingskaarten afgegeven op onze school. Ben u geïnteresseerd, dan mag u deze afhalen bij Astrid.
 
 
Kwijt
Farah uit groep 1-2A is haar fietssleutel kwijt. De sleutel zat op haar fietsje maar iemand heeft deze op slot gezet en de sleutel is nu verdwenen. Er zit geen sleutelhanger aan.
 
 
Onze jarigen
1 april                         Robin                         2A
8 april                          Jake                             NT2
9 april                          Timo                            4A
10 april                        Quinty                      1D
11 april                        Mees                          7B
12 april                        Niels                           4B
12 april                        Dewy                          5A
12 april                        Nova                           1E
12 april                        Jimmy                        7A
12 april                        Jasper                        2D