Basisschool Het Palet
Bernhardstraat 4, 5527 AZ Hapert
Tel.: 360384
E-mail:info@hetpalet.nl
Website: www.hetpalet.nl
jrg. 26, nr 30, 19 april 2018

 
 
Agenda:
Do 19 april: musical groepen 1-2: voormiddag en avond een optreden en ’s middags vrij
Vr 20 april: Koningsontbijt en sportdag groepen 3 t/m 8
Do 26 april: 8.30 – 14.00 u: sport-  en speldag groepen 1-2
Vr 27 april t/m vrijdag 11 mei: meivakantie
Vr 18 mei: 19.00 uur Paletconcert Den Tref
Ma 21 mei: 2e pinksterdag; alle groepen vrij
Woe 23 t/m vrij 25 mei: schoolverlatersdagen groep 8A en 8B
Do 31 mei: Gala groepen 8
 
 

Studiedag 18 april: team Het Palet kiest voor Blink geïntegreerd
  
Leerling groep 4 over de juf: ‘Ze nam fossielen mee uit haar eigen jeugd, die lagen bij haar in de schuur’.
 
Jurre uit groep 6: ‘Jij bepaalt wat je leert, niet het boek’. 
 
Jullie hebben er thuis vast wel van gehoord: de periode tussen de carnavalsvakantie en de meivakantie stond op het Palet in het teken van uitproberen van de methode Blink Wereld. Blink wereld is een methode voor wereldoriëntatie waarin onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren centraal staan. Kinderen gaan elke les zelf actief aan de slag. Groep 3 en 4 werkt met vakspecifieke thema’s. Er gingen groepen op wereldreis, terug naar de Oertijd, op zoek naar kriebelbeestjes of aan de slag met de techniek in uitvindingen. 
Groep 5 t/m 8 werkt met Blink Wereld geïntegreerd. Ook bij Blink Wereld geïntegreerd wordt thematisch gewerkt, maar nu vakgeïntegreerd. Dit betekent dat binnen een thema zowel geschiedenis, aardrijkskunde als natuur & techniek aan bod komen. In groep 5 t/m 8 werken kinderen toe naar een eindopdracht. Na een brede kennismaking met allerlei onderwerpen binnen het thema en met de nodige onderzoeksvaardigheden, doen de kinderen onderzoek op basis van eigen onderzoeksvragen. De leerkracht treedt hierbij op als reisleider en begeleidt kinderen bij hun eigen onderzoek. Groep 5 ontwierp een stad in de toekomst, groep 6 presenteerde zich op de open avond met zelfgebouwde vulkanen, lawines en tsunami’s en groep 7 & 8 presenteerden zelfgekozen wereldsterren in een beleefmuseum.
De groepen 1/ 2 gaan de vaardigheden uit Blink Wereld groep 3 (zoals waarnemen, ordenen, verklaren, herkennen, inleven) integreren in hun kleuterthema’s zodat een mooie doorgaande lijn ontstaat.
Een testperiode moet uiteraard goed geëvalueerd worden. Alle leerkrachten vulden een vragenlijst in over hun ervaringen met Blink wereld. De resultaten zijn gepresenteerd op de studiedag van 18 april. Daarnaast interviewde juf Daphne groepjes kinderen over hun mening en ervaringen met Blink. Zowel de kinderen als de leerkrachten zijn super enthousiast: samen kiezen we voor Blink en starten komend schooljaar!
 
Schooljaar 2018-2019: in gesprek in de gouden driehoek
In het MT is na overleg met leerkrachten en SR+ besloten om met ingang van schooljaar 2018/2019 de kennismaking met de leerkracht anders in te richten. Belangrijkste aanleiding voor de wijziging vormen 2 van de 4 pijlers van de visie op Het Palet: het pedagogisch perspectief en gepersonaliseerd leren. Wij willen goed kunnen afstemmen op (onderwijs)behoeften van uw kind door een kennismakingsgesprek te voeren binnen de zogenaamde pedagogische driehoek van kind – ouders – leerkracht. Het doel van het kennismakingsgesprek is elkaar goed leren kennen om tijdens het schooljaar goed te kunnen samenwerken. We werken graag met u vanuit een vertrouwensrelatie waarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling uw kind centraal staat. Aan het eind van het kennismakingsgesprek hopen we op het gevoel: samen gaan we ervoor. Aan de hand van een format bereiden de kinderen het gesprek zelf voor. Zij zijn ook eigenaar van het gesprek. In het geval van een duobaan, voert u het gesprek met 1 van de 2 leerkrachten. Deze leerkracht is het hele schooljaar de mentor van uw kind. Na het kennismakingsgesprek vinden ook ‘rapportgesprekken’ altijd plaats met de mentor en uw kind. Wij informeren u voor de zomervakantie nog uitgebreid over wat dit mentorschap verder inhoudt.
Tijdens de studiedag zijn leerkrachten onder leiding van een expert (Puck Lamers, Onderwijs Maak je Samen) aan de slag gegaan met gesprekstechnieken, reflecteren en het stellen van goede vragen aan kinderen.
Wij kijken uit naar deze nieuwe vorm van gespreksvoering!
 
  
De sportdag morgen, voor de groepen 3 t/m 8, wordt een dag met veel zon. Zorgt u ervoor dat uw kind thuis met zonnebrand is ingesmeerd en gedurende de dag voldoende beschermd is tegen de zon. Een pet/hoedje en t-shirt met mouwtjes is aan te raden.
 
 
Sportdag groep 3 t/m 8
Morgen (vrijdag 20 april) is onze jaarlijkse sportdag voor de groepen 3 t/m 8. We starten deze Koningsspelen-dag met het Koningsontbijt. De kinderen moeten daarvoor een bord, beker en bestek meenemen. Voor het ontbijt wordt gezorgd.
Wel vragen wij de kinderen op deze dag een lunchpakketje mee te nemen. Voor drinken en fruit wordt gezorgd. Wilt u uw kind gepaste sportieve kleding aan doen. Het veld kan vochtig zijn, dus houd daar rekening mee.
 
Groep 3 en 4
De kinderen van de groepen 3 en 4 worden om 8.30 uur in de eigen klas verwacht. De ouders van de groepen 3 en 4 die deze dag een groep begeleiden worden om 9.20 uur op het Paletplein verwacht en krijgen daar verdere informatie.
Om 9.30 uur vertrekken de kinderen én de ouders die een groepje begeleiden te voet naar sportpark De Lemelvelden.
Op het voetbalveld zijn verschillende spelletjes voor de kinderen uitgezet. Om 14.30 uur eindigt de sportdag. Na afloop is het de bedoeling dat de kinderen op het sportpark worden opgehaald. Het liefst op de fiets i.v.m. de veiligheid.  De kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan, lopen  onder begeleiding van de BSO gezamenlijk terug.
Wilt u bij het ophalen van uw kind(eren) letten op de veiligheid van de andere kinderen die het sportveld rond die tijd lopend verlaten.
 
Sportdag groep 5 t/m 8
De kinderen worden deze dag om 8.30 uur op school verwacht, waarna ze in de klas gaan ontbijten. Na het ontbijt lopen ze gezamenlijk naar sportpark De Lemelvelden. Om 14.40 uur zullen ze terug zijn op school waar nog een kleine versnapering op ze staat te wachten. Daarna mogen de leerlingen om 14.45 uur naar huis.
Wij hopen op een sportieve en gezellige dag!
Commissie sportdag
 

Social media
Social media is niet meer weg te denken uit het leven van onze kinderen. Wij moeten er met zijn allen mee leren omgaan en de kinderen ook. Wij hebben samen ook de taak om onze kinderen hierin goed te begeleiden. Op bovenschools niveau hebben wij een expert in huis op dit gebied. Zij heeft een website gemaakt waarop wij betrouwbare informatie kunnen halen over dit onderwerp. Deze website wil ik u vooral niet onthouden. We leren kinderen eerst fietsen, maar dat wil niet zeggen dat zij zich weten te gedragen in het verkeer. Dat moeten wij ze ook leren. Dat is ook zo in de digitale wereld. De vaardigheden hebben ze sneller geleerd dan onze generatie. Ze hebben echter hulp nodig bij deze vorm van verkeer. De website is: mediawijsheidkempenkind.yurls.net
 
 
Excursie groepen 5 naar Prehistorisch Dorp in Eindhoven
Vorige week woensdag vertrokken de kinderen en leerkrachten van de groepen 5 met een behoorlijk aantal ouders al vroeg naar het Prehistorisch Dorp (HOME) in Eindhoven.
Daar kregen ze extra informatie over het leven in de tijd van de Middeleeuwen, de periode die tijdens de geschiedenislessen was behandeld.
Ze ervoeren hoe de boeren in die tijd leefden en hoorden over de belangrijke plaats die het geloof innam in het leven van alledag.
Heer Waldemar en vrouwe Antonia wisten met hun verhalen de kinderen behoorlijk te boeien. Het daarna zelf aan de slag gaan met allerlei activiteiten viel vooral in de smaak!
De ‘goedgelovige’ groep mocht een tinnen bedevaartinsigne gieten, spelletjes spelen op het marktplein, schrijven met een ganzenveer en een kaars maken.
De andere kinderen beleefden het ‘boerenleven het jaar rond’ met hout kloven (winter), appeltjes roosteren (herfst), wol vilten (lente) en graan malen (zomer).
Het was voor iedereen een leerzame ochtend!
 
Mede namens de kinderen bedanken we de ouders die ons deze ochtend vervoerden en begeleidden. Door jullie bijdrage verliep de excursie volgens onze verwachtingen.
Foto’s van dit uitstapje ‘terug in de tijd’ zijn te vinden op de website van Het Palet.
Kinderen en leerkrachten van leerjaar 5    
 
 
Excursie spoorwegmuseum groepen 6
Op dinsdag 10 april gingen de groepen 6 naar het spoorwegmuseum. Een medewerker, Jeroen, wachtte ons bij de ingang op. We waren ingedeeld in 3 groepen. Er was een speurtocht door het museum. Er was een audiotour en er was een uitleg van Jeroen. Bij de audiotour kreeg je een koptelefoon op met een ketting.  Aan de ketting hing een kastje waar mee je alles hoort. De audiotour begon met een oude mijnlift naar benden. Toen je uit de lift ging, kwam je in een mijn terecht waar je kastje tegen je begon te praten. Je kwam in een oude stad waar het kantoor was van de bedenker van de stoomtrein.  Uiteindelijk kwam je uit bij het station en daar stonden treinen. Bij Jeroen kreeg je uitleg. Hij vertelde hoe een stoomtrein in elkaar zit. Hij had een kaart. Daarop stond een trein van de binnenkant. Hij legde uit hoe lang een trein moest opwarmen totdat hij klaar was voor vertrek en dat er ooit een trein was ontploft. De ontploffing kwam door de stoker. Hij gooide er te veel kolen op. Daardoor kwam er meer druk en ontplofte de trein. Er waren ook attracties; een 4D simulator waar je in een stoomtrein zat. De stoelen bewogen en het beeld bewoog. Er was ook een mijnwagenachtbaan waarmee je een reis door de  geschiedenis maakte. Er was ook een babytreintje. Die reed over rails. De speurtocht was leuk om te doen. Het woord van de speurtocht was ‘plaatsbewijs’. Het was een gezellige en leerzame dag!
Boet (6B) en Janneke (6A)
 
 
Vakantierooster 2018-2019
De GMR van KempenKind heeft onlangs het vakantierooster voor schooljaar 2018-2019 definitief vastgesteld.
 
Herfstvakantie                                  15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie                                    24 december t/m 4 januari 2018/2019
Carnavalsvakantie                          4 t/m 8 maart 2019
Meivakantie                                       22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart                                        30-31 mei
2de Pinksterdag                                10 juni
Zomervakantie                                 8 juli t/m 16 augustus
 
 
MR lid oudergeleding gezocht voor basisschool Het Palet
Aan het einde van het schooljaar gaan  we afscheid nemen van Marion Simons als MR-lid.
Wij zijn in het nieuwe schooljaar dus op zoek naar een ouder die onze MR geleding wil komen versterken. Heeft u affiniteit met het onderwijs of wilt u meedenken over hoe het onderwijs op Het Palet nog rijker vorm kan krijgen, meldt u dan nu aan als kandidaat. De vergaderingen vinden plaats in de avond (voor de MR komt dat op 4 avonden van 2,5 uur). De schoolraad, waar u dan tevens deel van uit gaat maken, vergaderde het afgelopen jaar 5 keer.
Aanmelden kunt u doen door voor 11 mei een mailtje te sturen naar: mr@hetpalet.nl
In dit mailtje willen we graag dat u zich kort voorstelt en een korte motivatie geeft wat u kunt betekenen voor de MR van Het Palet. We hopen op veel enthousiaste reacties. Mochten er meerdere reacties komen, dan volgt er een verkiezing.
 
 
Steun onze ouderraad en breng uw stem uit!
Lid van Rabobank De Kempen? Van 5 april t/m 30 april 2018 kunnen leden van Rabobank De Kempen hun stem uitbrengen op hun favoriete clubs tijdens de Rabobank Clubkas Campagne! Laat jouw stem horen en steun onze ouderraad! De opbrengst komt, in overleg met de nieuwe leerlingenraad, ten goede van het buitenspel.
 
  
Koningsmarkt
Hallo jongens en meisjes,
Op vrijdag 27 april a.s. vieren we onze jaarlijkse Koningsdag, de verjaardag van koning Willem Alexander, in het centrum van Hapert.
We organiseren onze kleurige fietsoptocht met aansluitend het oplaten van de ballonnen. Een feestelijke gebeurtenis die we niet zonder jullie medewerking kunnen laten slagen. We beginnen om 10 uur met de fietsoptocht. Je mag natuurlijk ook je step of skelter versieren. Jullie hebben vast wel gekleurd papier of ballonnen om het feestelijk te maken. We verwachten jullie vanaf half 10 aan de paralelweg bij de bovenbouw van Het Palet aan de Oude Provincialeweg. Daarna gaan we in optocht met onze Giraf en Harmonie Kunst Adelt naar de markt, waar jullie een ballon krijgen die we tegelijk gaan oplaten. Natuurlijk hebben we weer mooie prijsjes te verdelen.
Er zijn diverse leuke activiteiten waar jullie aan kunnen deelnemen, zoals wandklimmen, judoën in de zandbak en op de stormbaan. Je kunt uilen bekijken en er is een demonstratie van Fit Center Bladel.  Misschien mag je iets kopen op de rommelmarkt of zelf je spulletjes verkopen (meld je dan aan op onze website). We hebben een echte vuurspuwer en nog veel meer. Voor de papa’s en mama’s hebben we ook een leuke dag in petto. Het beloofd een fijne dag te worden.
We hopen dat jullie van de partij zijn op vrijdag 27 april.
Groetjes Stichting Koningsmarkt Hapert
 
 
Inschrijving OEWAKADOE
Komend weekend kan men inschrijven voor de kindervakantieweek Oewakadoe. De kinderen hebben afgelopen dinsdag allemaal een formulier meegekregen met instructies voor de aanmelding.
Als bijlage bij deze Paletter vind je dit formulier nogmaals.
 
  
Welkom
Wij heten Eef (1-2E) en Robert (NT-2) van harte welkom op onze school. Wij hopen dat zij een fijne en leerzame tijd zullen hebben op Het Palet.
 
 
Onze jarigen
20 april            Loek                 1A
20 april            Sem                  8B
21 april            Pien                  6B
22 april            Lieke                4B
22 april            Miel                  1D
22 april            Sanne               8A
23 april            Bloeme           4B
24 april            Ralf                   3A
25 april            Jelten               6B
25 april            Lieke                 5B
25 april            Ties                   2C
26 april            Jorrit                8B
 

 
Bijlage: Wat u moet weten voor de inschrijving Oewakadoe
 
OEWAKADOE
Beste jongens en meisjes, ouders en verzorgers,
Are you ready for Oewakadoe Kermis!!!!!
Voor de 29ste keer wordt deze kindervakantieweek voor de Hapertse jeugd georganiseerd. Dit jaar is Oewakadoe van maandag 13 augustus tot en met donderdag 16 augustus. Het belooft voor alle deelnemers een actief programma te worden en we gaan superleuke en fantastische dingen doen. Dagelijks zijn er afwisselende activiteiten afgestemd op de leeftijd van de kinderen:
 
Groep 1-2                  Groep 3 t/m 6            Groep 7-8
Maandag
10:00u – 15:00u         Hutten bouwen               Hutten bouwen            Hutten bouwen
 
Dinsdag
13:00u – 17:00u         Spelletjesmiddag           Spelletjesmiddag           Spelletjesmiddag
 
Woensdag
13:00u – 17:00u         Zeskamp                             Zeskamp                              Clinic
18:00u – 20:00u         Kermis Avond                 Kermis Avond                  Kermis Avond
 
Donderdag
10:00u – 14:00u         Levend Kermisspel       Levend Kermisspel       Levend Kermisspel
21:00u – 09:00u          -                                -                                                               avond+overnachting                
 
Let op: tijden zijn onder voorbehoud
De kosten van deze fantastische week bedragen € 15,00 per kind (voor de hele week). Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen aan de vakantieweek kunnen deelnemen. Voor de Oewakadoe week kunt u financieel ondersteund worden door ISD De Kempen. Ga voor meer info naar www.isddekempen.nl of naar het gemeentehuis in Bladel.
Zit je nu in groep 7 of 8? Dan mag je deelnemen aan ons spannend avondprogramma! We starten deze
donderdagavond om 21:00u. De extra kosten voor dit avondprogramma bedragen € 5,-. En als je wilt mag je ook nog blijven slapen! ’s Morgens na het ontbijt zwaaien wij jullie uit en mogen jullie lekker thuis verder gaan slapen.
Om je aan te melden voor deze geweldige Oewakadoe-week zien wij je graag, alleen of samen met je ouders, in Den Tref te Hapert op:
 
 Vrijdag 20 april van 18:00u tot 20:00u.
 Zaterdag 21 april van 10:00u tot 12:00u.
 
Let op: neem het verzekeringsnummer van uw kind mee!!!
Inschrijvingen vinden dit jaar digitaal plaats in Den Tref (geen papieren inschrijfformulier nodig), vergeet het verzekeringsnummer en inschrijfgeld niet. Net als andere jaren vragen wij om een oud gordijn, lakens of beddengoed mee te nemen om de hutten mee te versieren. Ben je niet in de gelegenheid je aan te melden tijdens het inschrijfweekend kan dit ook vooraf op afspraak via info@oewakadoe.nl LET OP: Na 21 april is het niet meer mogelijk je in te schrijven.
 
Voor het organiseren van een kindervakantieweek zijn we afhankelijk van de vele vrijwilligers. Daarom is het noodzakelijk dat ouders/verzorgers 2 keer komen helpen. Dit mag ook een opa, oma, oudere broer of zus (voortgezet onderwijs) of oppas zijn. Voor het helpen bij het avondprogramma dien je min. 16 jaar te zijn. Jullie kunnen tijdens het inschrijfweekend aangeven wanneer jullie ons komen helpen. Als je vragen hebt over de Oewakadoe-week dan kunt u mailen naar info@oewakadoe.nl.
Kijk ook eens op: www.oewakadoe.nl en op onze Facebook pagina.
Team Oewakadoe