Basisschool Het Palet
Bernhardstraat 4, 5527 AZ Hapert
Tel.: 360384
E-mail:info@hetpalet.nl
Website: www.hetpalet.nl
jrg. 26, nr 34, 31 mei 2018
 
Agenda:
Do 31 mei: gala groepen 8
Di 5 juni: schoolreisje groepen 3, 4 en 5
Do 7 juni: kleuterfeest
Di 12 juni: schoolreisje groepen 6 en 7
Do 14 juni: introductiedag Pius X College Bladel groepen 8
Ma 18 juni: studiemiddag; n.m. alle groepen vrij
Wo 20 juni: introductiedag Rythovius College Eersel groepen 8
Do 21 juni: oudergesprekken
Di 26 juni: oudergesprekken
Wo 27 juni: 2e rapport
 
 
Groep 3 inloop voor school
Wij willen de ouders vragen om er voor schooltijd op toe te zien dat de kinderen niet naar de klassen lopen. De kinderen wachten buiten in de rij en leggen hun fruitspullen en overblijfspullen om half 9 op de juiste plek. Dit is ook bedoeld om de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten.
Kinderen die niet in de rij staan en waar speciale afspraken mee zijn gemaakt, mogen 2 tot 3 minuten voorafgaand naar de klas komen. Wij hopen op uw medewerking!
leerkrachten groep 3
 

Zwangerschapsverlof juffrouw Laura
Deze week is juffrouw Yvonne Maas-Snelders in de groep van juffrouw Laura gestart. Zij vervangt op maandag, dinsdag en woensdag juffrouw Laura die met zwangerschapsverlof is. We wensen juf Yvonne veel succes. Juffrouw Fleur stond al op vrijdag in deze groep en daar komt nu de donderdag bij. Wij wensen juffrouw Laura een voorspoedige (ongeveer) 6 weken tot aan de geboorte van haar tweede kindje en een nog mooiere tijd daarna.
 

Blokfluiters van groep 4
Denken jullie aan het inleveren van het bestelbriefje voor de blokfluit/boek? Graag inleveren voor vrijdag 1 juni
Juf Louise
 
Blokfluiters van groep 5
Denken jullie aan het inschrijfformuliertje voor ons bezoek aan Ter Spegelt? Graag deze week inleveren.
Het briefje voor het oudergesprekje a.u.b. inleveren voor vrijdag 1 juni.
Juf Louise
 

Gala groepen 8
Vandaag 31 mei vindt het grote galafeest van groep 8 weer plaats. De vervoersmiddelen mogen vanaf 18.00 uur opgesteld worden in beide richtingen op de ventweg bij de bovenbouw. Vanaf 18.30 uur zal de stoet zich richting feestlocatie begeven. Belangstellenden kunnen achter de hekken genieten van de aankomst op de rode loper.
Het casinopersoneel verwachten wij in nette kleding om 20.15 uur in de aula van het hoofdgebouw.
Wij willen alvast alle mensen die ons helpen heel erg bedanken! Zonder jullie hulp kan zo’n avond niet plaatsvinden!
Leerkrachten groep 8
 
 
Schoolkamp groepen 8
Het schoolkamp was dit jaar wat spannender dan anders. Voor het eerst met het hele leerjaar op stap en ook op een andere locatie: de Vorselse Molen werd ingewisseld voor de Vorselse Hoeve om in het grotere aantal slaapplaatsen te kunnen voorzien. Het schoolkamp is buitengewoon goed verlopen. Het weer werkte ook prima mee. Het enige wat door enkele regenbuien niet door kon gaan, was het kampvuur. Al met al een zeer geslaagd kamp waar de leerlingen met veel plezier op terug kunnen kijken.
  
 
Schoolreis groepen 1-2
Donderdag 7 juni gaan de groepen 1-2 op schoolreis naar De Klimbim in Waalre. De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht om 08.30 uur. Wilt u ons komen uitzwaaien dan kan dat om 09.15 uur. De bus brengt ons dan naar Waalre toe.
Let op: De schooldag is eerder afgelopen. Om 13.00 uur brengt de bus ons weer terug naar school. Hier krijgen de kinderen nog iets lekkers, waarna u uw zoon en/of dochter om 14.00 uur weer op kan halen.
Het is de bedoeling dat de kinderen een rugzakje met fruit, een lunchpakketje en voldoende drinken meenemen. Denk hierbij ook aan een navulbaar flesje of beker. Een extra setje kleren is handig.
Smeer uw kind thuis vast in met zonnebrandcrème.
Kinderen vinden het heerlijk om te rennen en te klimmen. Op teenslippers gaat dit niet. Deze mogen dus thuisblijven.
 
 
Groepen 1-2: Geen teenslippers aan naar school.
Op teenslippers kan je niet vrij rennen en klimmen. Regelmatig vallen er kinderen op het schoolplein doordat ze struikelen over de teenslippers of doordat andere kinderen er per ongeluk op gaan staan. Daarom hebben de kleuterjuffen besloten dat de kleuters niet meer op teenslippers naar school mogen komen.
 
  
Schoolreizen: abonnementen
Op dinsdag 5 juni en 12 juni gaan we op schoolreis. De groepen 3 gaan 5 juni gaan naar DippieDoe. De groepen 4, 5 en neveninstroom onderbouw/middenbouw gaan dezelfde dag naar De Beekse Bergen. De groepen 6, 7 en neveninstroom bovenbouw gaan een week later, op 12 juni,  naar Bobbejaanland.
Mochten er kinderen zijn die een abonnement hebben, zou het heel fijn zijn indien de school gebruik van mag maken. Dit zou de totale kosten voor de school kunnen verlichten. U kunt hierover contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Bij voorbaat dank.
 
 
Schoolreis groepen 3
Dinsdag 5 juni gaat groep 3 op schoolreis naar DippieDoe. De kinderen worden om 9.15 uur op school verwacht, zodat we stipt om 9.30 uur kunnen vertrekken.
We verwachten omstreeks 16.30 - 16.45 uur weer terug op school te zijn (kijk op de website www.hetpalet.nl voor de exacte aankomsttijd).
Het is de bedoeling dat de kinderen een lunchpakketje en drinken meenemen. Ze mogen ook iets lekkers meenemen, maar liever niet te veel snoep. Er is geen zakgeld toegestaan.
De kinderen verkennen het park samen met de leerkracht. Het doel van het schoolreisje is samen een gezellige dag hebben.
Dus wat nemen we mee: lunchpakket, voldoende drinken en extra setje kleren.
Smeer uw kind thuis alvast in met zonnebrandcrème .
 
 
Schoolreis groepen 4, 5 en onderbouw/middenbouw van de Neveninstroom
De kinderen van de groepen 4, 5 en neveninstroom onderbouw/middenbouw gaan op dinsdag 5 juni naar safaripark De Beekse Bergen. Zij worden om 9.00 uur op de speelplaats verwacht. De bus vertrekt voor deze groepen om 9.15 uur.
De kinderen gaan onder begeleiding van leerkrachten door het park. De kinderen mogen geen geld meenemen; wel een lunchpakket en drinken (geen glazen flesjes). Dit kunt u het beste in een rugzakje doen omdat de kinderen dit de gehele dag bij zich moeten houden. Iets lekkers is toegestaan, maar houdt u er wel rekening mee dat het niet te veel is? Om ±18.00 uur zijn de groepen weer terug in Hapert. Zie onze website www.hetpalet.nl voor de exacte aankomsttijd.
 
 
Schoolreizen:  groepen 6, 7 en de bovenbouw van de Neveninstroom
Dinsdag 12 juni gaan de groepen 6, 7 en bovenbouw Neveninstroom op schoolreis naar Bobbejaanland. De kinderen moeten om 8.45 uur op school zijn, zodat we om 9.00 uur kunnen vertrekken. We verwachten omstreeks 18.00 uur weer terug te zijn. Dit kan mogelijk wat uitlopen in verband met drukte op de wegen. Zie onze website www.hetpalet.nl voor de exacte aankomsttijd.
Het is de bedoeling dat de kinderen een lunchpakketje en drinken meenemen (geen glazen flesjes en geen frisdrank). Iets lekkers is toegestaan, maar houdt u er wel rekening mee dat het niet te veel is. Er is geen zakgeld toegestaan.
Denk aan: Lunchpakket, drinken, (regen)jas, pet, zonnebrandcrème en natuurlijk een goed humeur. Een ID-kaart of paspoort is niet nodig. We nemen de leerlingenlijsten met schoolstempel mee. Dit is voldoende.
 
 
Trapvaardigheid voor de groepen 1-2
Op woensdag en donderdagochtend 13 en 14 juni a.s. organiseert de verkeerscommissie voor de kleutergroepen de activiteit trapvaardigheid. Dit houdt in dat de kleuters op de fiets of de step een parcours afleggen met een vijftal nagebootste verkeerssituaties. Zo leren ze spelenderwijs omgaan met het verkeer.
Wij verzoeken u om op deze ochtend uw kind zijn/haar fiets of step mee te geven zodat uw kind het parcours op zijn/haar eigen fiets/step kan afleggen.
De groepen 1-2 A, B en C mogen woensdag 13 juni gaan fietsen.
De groepen 1-2 D en E zijn donderdag 14 juni aan de beurt.
 
Groepen 3 en 4
Op woensdag en donderdagochtend 13 en 14 juni a.s. gaan we met de kleutergroepen de activiteit trapvaardigheid doen. We vragen u om op deze ochtenden uw kind zo min mogelijk op de fiets naar school te laten komen omdat de kleuters hun fietsen meebrengen. Mocht het niet anders kunnen wilt u dan de fiets op het paletplein, bij het hek van ‘Nummereen’ plaatsen.
De verkeerscommissie
 
 
MR-vergadering
Dinsdag 5 juni 2018 om 20.15 uur staat er een MR-vergadering gepland.
De agenda is als volgt:
1.         Opening
2.         Notulen 22-3
3.         Ingekomen post
4.         Mededelingen
5.         Actieplan werkdruk
6.         Formatie 2018-2019
7.         1ste oudergesprek
8.         Informatiebrochure
9.         Stand van zaken IKC/MFA
10.       Vaststellen ouderbijdrage
11.       Jaarverslag MR
12.       Schoolconferentie
13.       MR 2018-2019
14.       Afscheid MR-leden
15.       Rondvraag
De MR-vergadering  is openbaar en u bent welkom als toehoorder.
Graag uiterlijk 4 juni een berichtje naar mr@hetpalet.nl indien u wilt aansluiten.
 
 
Wie komt onze MR versterken?
Zoals we een tijdje geleden aangekondigd hebben stopt Marion Simons aan het einde van het schooljaar als MR-lid. A.s. dinsdag tijdens de vergadering gaan we haar bedanken voor haar inzet.
Door het wegvallen van Marion zijn we op zoek naar een ouder die haar plaats in wil nemen. Heeft u affiniteit met het onderwijs of wilt u meedenken over hoe het onderwijs op Het Palet nog rijker vorm kan krijgen, meld u dan nu aan als kandidaat. De vergaderingen vinden plaats in de avond (voor de MR is dat 4 avonden van 2,5 uur). De schoolraad, waar u dan tevens deel van uit gaat maken, vergadert 5 keer per jaar.
Aanmelden kunt u doen door voor 6 juni een mailtje te sturen naar: mr@hetpalet.nl
In dit mailtje willen we graag dat u zich kort voorstelt en een korte motivatie geeft wat u kunt betekenen voor de MR van Het Palet. We hopen op veel enthousiaste reacties, zodat de MR op basisschool Het Palet komend schooljaar weer met nieuwe inspiratie aan de slag kan. Mochten er meerdere reacties komen, dan volgt er een verkiezing.
 
  
Natuurdag
De natuurdag komt papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms en tantes te kort!
Op vrijdag 15 juni van dit jaar gaan we met de kinderen van de groepen 5, 6 en de middenbouw van de NT2 groep naar de Cartierheide, de Pan en het Laarven. Een prachtig stukje natuur, waar we al enkele keren zijn geweest met onze natuurdag.
Wij zijn alleen nog dringend op zoek naar hulpouders. Heeft u interesse om ons te helpen op deze dag?
Dan bent u degene die we zoeken! Ook als u geen kinderen (meer) op onze school heeft zitten. We zoeken enthousiaste mensen die op deze dag een groepje kinderen willen begeleiden.
Als u wilt helpen, kunt u zich opgeven bij de leerkrachten. Er hangt een brief op de deur. Een mailtje sturen mag natuurlijk ook.
We bedanken alle mensen die al gereageerd hebben! Info voor jullie volgt nog.
Leerkrachten van groepen 5, 6 en middenbouw Nt2
 
 
Natuurdag……..op de fiets
Vrijdag 15 juni gaan we op de fiets naar de Cartierheide. Wij verzoeken alle kinderen uit de groepen 5, 6 en de middenbouw van de NT2-groep om met de fiets naar school te komen.
 
 
Op zoek naar
Voor de eindmusical van de groepen 8 zijn wij op zoek naar een “hulkpak” of iets dergelijks. Wij zouden graag een pak willen dat iemand breder/gespierder doet lijken. U mag het in één van de groepen 8 afgeven.
Alvast bedankt!
Hulpouders musical groepen 8
 
 
Toeterroute voor de groepen 5
Op maandagochtend 4 juni a.s. organiseert Muziekvereniging Kunst Adelt weer de jaarlijkse Toeterroute, voor de groepen 5, in Den Tref.
De kinderen krijgen dan uitleg over de instrumenten en de kans om ze allemaal al een keer uit te proberen, zodat ze een goede keuze kunnen maken voor het instrument dat ze volgend jaar in groep 6 willen gaan spelen. Evenals dit schooljaar zullen muziekschool Art4U en Kunst Adelt dan ook weer hun medewerking verlenen aan de Blazersbende en Slagwerkbende in de groepen 6.
De kinderen krijgen na afloop van de Toeterroute allemaal een brief mee naar huis, waarop ze hun keuze kunnen aangeven. Het ingevulde briefje kan bij de eigen leerkracht van groep 5 worden ingeleverd.
 
 
@7
Aan de ouders en kinderen van groep 8,
Het einde van het schooljaar nadert. Na de vakantie gaan jullie naar de middelbare school en dan mogen jullie voortaan ook naar @7.
@7 is een jongerenruimte in Den Tref, speciaal voor de middelbare schooljeugd. De jongeren zijn welkom van 19:00-22:00 uur om te chillen, kletsen, gamen etc. Niet geheel onbelangrijk (voor de ouders), er is toezicht aanwezig.
In de maand juni hebben we extra promotie en zijn we wekelijks open en is groep 8 ook welkom. Tot ziens iedere vrijdagavond bij @7 in de maand juni en straks in september na de vakantie. De ingang is rechts om de hoek naast de hoofdingang. De entree is gratis en voor slechts 1 euro koop je een strippenkaart voor 4 “snacks” (drinken, chips of snoep).
Kom a.s. vrijdag gezellig langs en doe mee met de selfiewedstrijd en win een Snack-Strippenkaart.
Je kunt alles nog eens rustig nalezen in de flyers die zijn uitgedeeld in groep 8 of op facebook: Jongerenruimte Hapert.
 
  
Woensdag 6 juni “ouder-kind loop” Trimbaan Bladel. 
Vanwege de heropening van de Trimbaan van Bladel kun je om 15.00 uur, samen met je zoon of dochter, een rondje doen onder begeleiding van de instructeurs van TrainingUnit en Fysiotherapie Bladel. Daarna kan men nog gratis een Bootcamples volgen.
 
 
Click Beach Bladel
Beste sportievelingen,
Op vrijdag 15 juni staat het jaarlijks terugkerende Click Beach evenement op de Markt in Bladel op het programma. Dit jaar zullen vanaf 16.00 uur op de Markt in Bladel verschillende instuifactiviteiten klaarstaan, waar alle kinderen van de basisschool aan kunnen deelnemen. Denk hierbij aan beachvolleybal, Beach voetbal, een hindernisbaan met obstakels, stoeivormen en een groot springkussen.
Dit jaar zal tijdens Click Beach de sportkampioenenhuldiging plaats gaan vinden. Tot 20.00 uur komen - naast alle instuifactiviteiten die we aanbieden en de verschillende sportverenigingen en sportaanbieders die aanwezig zijn om een clinic te verzorgen – alle sportkampioenen van het afgelopen jaar op het podium om een medaille in ontvangst te nemen.
Nieuw dit jaar is de bekendmaking van het Sportmeisje, Sportjongen en Sportteam van het Jaar. Een deskundige jury is druk aan het vergaderen wie dit jaar de grootste sportieve prestatie heeft geleverd en de winnaars ontvangen een leuke prijs. Ben je benieuwd of jij of jouw team de prijs heeft gewonnen? Kom dan op 15 juni naar de Markt en je hoort het vanzelf.
Iedereen is van harte welkom om te komen meedoen. Je hoeft je niet vooraf op te geven om deel te nemen aan de sportieve activiteiten; kom gewoon lekker naar de Markt in Bladel om in het zand te spelen en er, samen met de kampioenen, een feestje van te maken.
Tot dan!
Sportieve groet,
Click Beach
 
Babynieuws
Wij feliciteren juffrouw Addie (plusklas), Bart en Isa met de geboorte van hun dochter en zusje Evi.
 
Welkom
Wij heten Abital, Abisilom, Salah, Shahed en Maareg (neveninstroomgroep) van harte welkom op onze school. Wij hopen dat zij een fijne en leerzame tijd op Het Palet zullen hebben.

Onze jarigen
1 juni: Nick 5A
3 juni: Djustin 6B, Benjamin 3A en Lente 7B
5 juni: Yfke 7B
6 juni: Josje 6A