Basisschool Het Palet
Bernhardstraat 4, 5527 AZ Hapert
Tel.: 360384
E-mail:info@hetpalet.nl
Website: www.hetpalet.nl
jrg. 27, nr. 2, 30 augustus 2018
 
 
Agenda:
Week 36 en 37: kennismakingsgesprekken
Ma 3 september: 20.00 u informatieavond ouders groepen 1-2 in de aula
Ma 3 september: bezoek museum 4A
Di 4 september: bezoek museum 4B
Di 11 september: studiemiddag: alle groepen de middag vrij
 
 
Nieuw op Het Palet: Engels na schooltijd.
Joint the Club!
Engels wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Zowel in het bedrijfsleven als in het hoger onderwijs wordt een basale vaardigheid in de Engelse taal verondersteld. Daarom is Engels in het curriculum van groep 7/8 van de basisschool opgenomen. Op Het Palet beginnen we in groep 5 hiermee. In het verleden gaf Kirstie Wimbles extra Engelse les in de Plusklas. In een afweging die we onlangs gemaakt hebben of we extra Engelse les in de Plusklas / Prismagroep zouden moeten aanbieden, hebben we besloten de extra Engelse lessen voor alle leerlingen mogelijk te maken. We doen dat echter niet onder schooltijd, maar aansluitend aan de schooltijden. Voor deze lessen, die deel uitmaken van ons naschoolse aanbod, moet betaald worden. We hebben echter een heel scherp tarief af kunnen spreken met het bureau van Kirstie Wimbles: Think Smart English. De leerlingen betalen € 2,50 per les. Leerlingen van groep 3/4 krijgen op dinsdag les van 12.20u tot 13.00uur. Ze eten hun boterham op bij de leerkracht in de groep en gaan dan naar het klaslokaal van groep 4A voor de Engelse les. Daarna gaan ze nog een kwartier buiten spelen. Ze hoeven geen overblijfgeld te betalen.
De leerlingen van groep 5/6 krijgen Engelse les op dinsdag aansluitend aan de schooldag: van 15.15u tot 16.00 uur in het lokaal van groep 5A. De leerlingen van groep 7/ 8 kunnen inschrijven op de Engelse les op woensdag van 12.15u tot 13.00u in het lokaal van groep 8a. Ze kunnen hun lunchpakketje meebrengen.
Voor de kleuters bieden we op dinsdagmiddag korte lessen aan van 20 minuten per groep. Deze zijn onder schooltijd en dus kosteloos. Kinderen gaan eenvoudige Engelse liedjes leren en spelletjes in het Engels.
Think Smart English maakt gebruik van de Anglia methode, ontwikkeld door Cambridge University London. Deze methode kan toegepast worden voor alle leeftijdsgroepen, elk met hun eigen niveau. De lessen zijn geschikt voor de groepen 1 t/m 8. Met uitzondering van de groepen 1-2 kan elk schooljaar afgesloten worden met een examen, waarmee een (wereldwijd) erkend diploma te behalen valt. Deze diploma’s kunnen van waarde zijn in de verdere (school-)loopbaan.  
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen zich per semester inschrijven. Het eerste semester beslaat 15 lessen vanaf 18 (of 19) september t/m januari. Voor groep 7/8 16 lessen. Daarna kunnen ouders beslissen of hun kind(eren) ook door willen gaan met het tweede semester. U kunt aanmelden op school bij Astrid. Als we voldoende aanmeldingen hebben, krijgt u bericht dat de lessen starten op dinsdag 18 en woensdag 19 september. U moet dan vooraf € 37,50 (groep 3, 4, 5 of 6) of € 40,- (groep 7/ 8) overmaken op rekeningnummer NL 72 RABO 0312349041 ovv Anglia 18-19. De aanmeldingen moeten uiterlijk vrijdagochtend 7 september binnen zijn via het mailadres van Astrid: atijssen@kempenkind.nl
Op een aantal dinsdagen wordt geen les gegeven, bijvoorbeeld als de school een studiemiddag gepland heeft.
Voor de dinsdaggroepen gaat het over de volgende data: 18 en 25 september,  9,  23 en 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november,11 en 18 december, 8, 15, 22 en 29 januari.
Voor groep 7/8 zijn de data : 19 en 26 september, 3, 10, 24 en 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november, 12 en 19 december, 9, 16, 23 en 30 januari
 
 
Vervangingen 1/2C en 3A
In groep 1/2C wordt juffrouw Margriet vervangen door juffrouw Brenda Koolen.
In groep 3A wordt juffrouw Janneke vervangen door meester Thijs Wijnhoven.
 
Conciërge
Onze conciërge Twan Liebregts heeft een geslaagde knie-operatie ondergaan. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. We zullen onze conciërge nog wel heel wat weken moeten missen. We wensen hem een geslaagde revalidatie toe.
 
 
Jet en Jan in groep 4
Als eerste onderwerp van het thematisch werken zijn we deze week in groep 4 begonnen met het project Jet en Jan. Deze beide kinderen leefden 100 jaar geleden in Hapert.
Eén van de activiteiten binnen dit thema is een bezoek aan het streekmuseum ‘De Acht Zaligheden” in Eersel. Hier kunnen de kinderen zien en ervaren hoe de mensen in die tijd leefden.
Een andere activiteit is het maken van een eigen stamboom. Hiervoor hebben de kinderen foto’s (op pasfotoformaat) nodig van zichzelf, broertjes/ zusjes, papa/ mama, opa’s en oma’s. Foto’s van superopa’s/oma’s zijn natuurlijk ook welkom. De foto’s worden gebruikt om op te plakken. Graag de namen en geboortedata erbij vermelden. Het is gemakkelijk als u alle foto’s, in een envelop met de naam van uw kind, meegeeft.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Leerkrachten groep 4
 
 
Formulier gegevens leerling en verzorgers
Via uw kind heeft u vorige week een uitdraai ontvangen van de gegevens zoals die bij ons in het systeem staan. We vragen u om deze gegevens goed te controleren en eventuele wijzigingen duidelijk aan te geven. Tevens vragen wij u de achterkant van het formulier in te vullen. Het is belangrijk dat u uw handtekening plaatst in het vak over toestemming verlenen. Het ingevulde formulier levert u in bij de leerkracht van uw kind.
 
 
Jaarverslag MR
De MR wil alle ouders middels een jaarverslag op de hoogte te brengen van de belangrijkste punten die we besproken en uitgevoerd hebben. Voor schooljaar 2017-2018 zijn dat de volgende punten:
·         Informatieavond/oudergesprek
·         IKC (Integraal Kind Centrum)
·         Jaarlijkse groepswissel
·         Begroting
·         Jaarplan MR
·         Formatieplan
·         Stakingen
·         Werkdruk
·         GMR
·         Jaartaak
·         Leerlingenraad
·         MFA (Multi Functionele Accommodatie)
·         Ouderbijdrage
·         Social Media
·         Traktatiebeleid
Wilt u het volledige verslag lezen? Dit is terug te vinden op de website van Het Palet onder het kopje ‘Ouders’ en dan ‘Medezeggenschapsraad’.
MR Het Palet
 
  
Mededelingen tussenschoolse opvang
De tussenschoolse opvang is op zoek naar versterking. Met name op dinsdag en donderdag kunnen wij nog ondersteuning gebruiken. Nieuwe mama’s en zeker ook papa’s zijn van harte welkom. Ben je geďnteresseerd om te assisteren tijdens het overblijven, neem dan contact op met Mariëlle Antonis, tso@hetpalet.nl.
TSO/Overblijfteam
 
 
Vormsel
De kinderen uit de groepen 8 die hun eerste heilige communie hebben gedaan hebben vandaag een aanmeldformulier meegekregen voor het deelnemen aan de informatieavond Vormsel op vrijdag 7 september om 19.00 uur. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het zaaltje naast de kerk in Bladel, Sniederslaan 46.
Heeft uw kind geen formulier ontvangen, dan kunt u er eentje bij Astrid ophalen.
 
  
OkiDoki-kinderatelier
Vind je het leuk om te knutselen en te ontdekken? Samen met andere kinderen of juist alleen creatief bezig te zijn? Heb je leuke ideeën en ben je nieuwsgierig? Dan is het OkiDoki-kinderatelier misschien wel iets voor jou!
Het kinderatelier is voor kinderen van groep 3 t/m groep 8 op dinsdagmiddag van 15.30 tot 17.00. De prijs is 50 euro voor 10 keer. Bij voldoende aanmeldingen starten we op dinsdag 11 september.
Lijkt het je leuk om mee te doen of wil je meer weten? Dan kun je mailen naar annemarie.arts@chello.nl. Tot ziens!
Anne-Marie Arts
 
  
Welkom
Wij heten Asil Al Hariri (groep 3A) en Hadeel Al Hariri (groep 2A) van harte welkom op Het Palet. Wij hopen dat zij een fijne en leerzame tijd zullen hebben op onze school.
 
  
Typetuin
Zit je kind in groep 6 of hoger? Dan wordt het wellicht tijd om een typecursus te gaan volgen. Wij mogen je de online cursus van de Typetuin aanbieden met 55 euro korting. Je betaalt dan 65 euro in plaats van 120 euro. Gebruik bij bestellen via www.typetuin.nl de code: 03WXPalet.
We start in de eerste week van oktober op basisschool Het Palet te Hapert.
Voor meer info: 013-5220579 of mail naar support@typetuin.nl
 
Hallo jongens en meiden,
Het groepsjaar van Jong Nederland Hapert gaat volgende week weer beginnen. Met uitzondering van groep 1-2 zij starten komende vrijdag 31 augustus al.
 
Hieronder vind je de indeling van de groepen.
 
Maandag           1ste VO van 19.30 – 21.00 uur
Dinsdag            groep 7 – 8 van 18.30 – 20.00 uur
Woensdag        groep 3 – 4 van 18.00 – 19.30 uur
                        4de en hoger van 20.00 – 21.30 uur
Donderdag       groep 5 – 6 van 18.30 – 20.00 uur
                        2de en 3de VO van 20.00 -21.30 uur
Vrijdag groep 1 – 2 van 10.00 – 11.30 uur
 
Wil je een keer komen kijken? Stuur dan een mail naar bestuurjnhapert@gmail.com
Groetjes,
Leiding Jong Nederland Hapert
 
 
 
Krentenbaard in het kort
Wat is krentenbaard?
Krentenbaard is een ontsteking van de huid. Mensen krijgen deze ontsteking door een bacterie. Krentenbaard is besmettelijk. Krentenbaard komt vooral voor bij jonge kinderen.
Wat zijn de klachten bij krentenbaard?
·         Er komen rode vlekken of bultjes in het gezicht, vooral bij de neus en de mond.
·         De plekken kunnen ook op andere delen van het lichaam zitten.
·         De ontsteking begint soms op een plaats waar al een wondje zit.
·         De bultjes worden blaasjes met vocht erin.
·         Als de blaasjes open gaan, worden het natte plekjes met gele korstjes.
·         De plekken met blaasjes en korstjes kunnen snel groter worden.
·         De plekken kunnen pijn doen en jeuken.
De tijd tussen besmet raken en het krijgen van bultjes en blaasjes is 4 tot 14 dagen.
Hoe kunt u krentenbaard krijgen?
De bacterie zit in de neus en keel van iemand die besmet is. Veel mensen dragen de bacterie bij zich zonder dat zij zelf klachten krijgen. Door hoesten, niezen en praten, komen kleine druppeltjes met de bacterie in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken.
Het vocht dat in de blaasjes zit, is erg besmettelijk. Door aan de plekken te zitten, komt de bacterie op de handen. Zo kunt u uzelf op andere plekken op uw lichaam besmetten. Ook kan het op bijvoorbeeld speelgoed en andere spullen terechtkomen. Hierdoor kan iemand anders besmet raken.
Wie kan krentenbaard krijgen?
Iedereen kan krentenbaard krijgen. Krentenbaard komt het meest voor bij jonge kinderen. De kans op krentenbaard is groter wanneer de huid al kapot is door bijvoorbeeld:
·         een muggenbult,
·         eczeem,
·         waterpokken,
·         schaafwondjes.
Wat kunt u doen om krentenbaard te voorkomen?
Bij blaasjes:
·         Probeer het vocht uit de blaasjes niet aan te raken.
·         Was de handen als er toch contact met het vocht is geweest.
·         Is er vocht uit de blaasjes op speelgoed of andere spullen gekomen? Maak het dan schoon.
Bij hoesten of niezen:
·         Gebruik een papieren zakdoek. Hebt u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in de plooi van uw elleboog.
·         Gebruik een zakdoek maar één keer.
·         Gooi de zakdoek na gebruik weg.
·         Was hierna uw handen.
·         Het is niet nodig om bij iedereen die hoest of niest uit de buurt te blijven. Houd pasgeboren baby’s wel uit de buurt van hoestende en niezende mensen.
En verder:
·         Was regelmatig de handen met zeep, zeker na een flinke hoest- en niesbui.
·         Houd de nagels kort.
·         Probeer de plekken zoveel mogelijk te bedekken met kleding. Dat ziet er minder erg uit en kinderen krabben dan minder.
Is krentenbaard te behandelen?
Als u denkt dat u of uw kind krentenbaard heeft, overleg dan met de huisarts. Met een goede behandeling geneest krentenbaard snel. Dit kan een zalf zijn of tabletten die een dokter voorschrijft.
Krentenbaard is niet meer besmettelijk:
·         Als de blaasjes droog zijn, en/of
·         2 dagen na het begin van een behandeling met tabletten of zalf (door een arts voorgeschreven).
Kan iemand met krentenbaard naar een kindercentrum of school?
Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar een kindercentrum of school. Wij willen wel dat de besmette plek wordt afgedekt door een gaasje of kleding.
Heeft uw kind krentenbaard? Vertel het dan aan de leidster of de leerkracht.
Heeft u nog vragen?
Vraag het de GGD-afdeling Infectieziekten of de huisarts