Basisschool Het Palet
Bernhardstraat 4, 5527 AZ Hapert
Tel.: 360384
E-mail: info@hetpalet.nl
Website: www.hetpalet.nl
jrg. 27, nr. 5, 20 september 2018

 

Agenda:
Di 2 oktober: studiemiddag: alle groepen de middag vrij
Vrij 12 oktober: Talentendag groepen 8 Rythovius College Eersel
Ma 15 t/m vrij 19 oktober: Herfstvakantie
Do 1 nov: extra informatieavond Rythovius keuzetraject gr. 8

Wijzigen in uw kalender
Abusievelijk zijn er twee email adressen van leerkrachten verkeerd in de kalender opgenomen. Wij willen u er nogmaals op wijzen en vragen u deze wijziging over te nemen in uw kalender. Het betreft juffrouw Maaike Vosters uit groep 1-2A en juffrouw Chantal van Hulst uit groep 1-2D. De juiste emailadressen zijn: maaikevosters@kempenkind.nl en cvhulst@kempenkind.nl

Wist u dat in groep 4 … :

-         gewerkt wordt rond het thema: “Mijn geschiedenis”?
-          de kinderen gekozen hebben voor drama (naspelen van verschillende leeftijdsfases) of interview (vragen opstellen en thuis interview houden)?
-          volgende week, week 39, we gaan werken rond spelletjes en kleding van vroeger?
Hierbij kunnen we hulp gebruiken van ouders en grootouders.
-          we de kinderen op dinsdag 25 september, uw kindertijd willen laten ervaren?
We zoeken hiervoor ouders/grootouders. Heeft u tijd van 13.15 -15.00 uur om met een gezelschapsspel, buitenspel, boek of liedje/versje van uw kindertijd op school langs te komen. Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind/kleinkind.
-          we donderdag 27 september kleding van vroeger gaan maken?
Hierbij nodigen we u uit om deze creaties om 14.45 uur in de aula te bekijken.
-          nog niet alle foto’s voor de stamboom op school zijn? Wilt u deze aan uw kind meegeven? Aanwijzingen: zie eerdere Paletter.
Leerkrachten groep 4

 

Democracity
De groepen 8 hebben afgelopen maandag met veel enthousiasme deelgenomen aan het project Democracity. In de raadszaal van Bladel speelden de leerlingen van groep 8 het spel van democracity.  's Middags was er een journalist van het Eindhovens dagblad aanwezig. Het artikel kunt u lezen via de volgende link: https://www.ed.nl/bladel/scholieren-bladel-spelen-gemeenteraadje~a644f058/
 

Herinnering betaling ouderbijdrage Wij herinneren u aan de betaling voor de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is om alle buitenschoolse en bijzondere activiteiten zoals sinterklaasviering, carnaval, kleuterfeest, schoolreizen etc. te kunnen betalen. Deze bijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 30,- per leerling per schooljaar.
U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL79RABO 011.90.17.245. Graag met vermelding: ouderbijdrage met voor- en achternaam van het kind en groep. U mag ook contant betalen bij de directie of administratie. Wij rekenen op uw medewerking.


Krentenbaard
Volgens het RIVM (Rijksinstituut voor de volksgezondheid) mogen kinderen met krentenbaard naar school als de blaasjes zijn ingedroogd of na twee dagen gesmeerd te hebben met penicillinezalf. Het vocht uit de blaasjes is heel erg besmettelijk en ook via hoesten en niezen kan de bacterie zich makkelijk verspreiden. Tip: wijs de kinderen erop om regelmatig goed hun handen te wassen en te hoesten met de hand voor de mond of in de elleboogholte. Volgens het RIVM mogen de kinderen naar school en dagverblijven.

 

Schoolfotografie
Vandaag krijgt uw kind een kaartje mee van schoolfotografe Imca v.d. Weem met daarop de inloggegevens om de schoolfoto’s te bekijken en te bestellen. Iedere leerling heeft een persoonlijke inlogcode.


Typelessen
Er zijn voldoende aanmeldingen om de eerstvolgende typecursus op b.s. Het Palet van start te laten gaan en wel op maandag 3 oktober van 15.30 – 16.30 uur. Wel zijn er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de typetuin. support@typtuin.nl of telefoonnummer 013-5220579.

 

Kwijt
·         Sjors uit groep 4A is zijn gele stuntstep (voorzien van naamstickers) kwijt. Heeft iemand de step gezien of per ongeluk thuis. Hij is hem vast ergens vergeten, maar na wat speurwerk nog steeds niet gevonden. Wie kan ons helpen?
·         Benthe uit groep 5A is haar fietssleutel verloren op school. Ze is met de fiets naar school gegaan en was haar fiets vergeten op slot te zetten. Toen ze na het blokfluiten naar huis wilde fietsen zat haar fietssleutel niet meer op haar fiets. Heeft iemand haar fietssleutel gezien. Aan haar fietssleutel hangt een houten hanger met haar naam en een grote nep sleutel.
·         Tieme (peuterspeelzaal) is zijn rugzakje van Mickey Mouse vergeten mee te nemen in het parkje bij de kinderboerderij. Heeft iemand het gevonden. Je mag contact opnemen met de moeder van Tieme. Haar nummer is 06-10609762.