Basisschool Het Palet
Bernhardstraat 4, 5527 AZ Hapert
Tel.: 0497 360384
E-mail:info@hetpalet.nl
Website: www.hetpalet.nl
jrg. 27, nr. 6, 27 september 2018

 
 
Agenda:
Di 2 oktober: studiemiddag: alle groepen de middag vrij
Vrij 12 oktober: Talentendag groepen 8 Rythovius College Eersel
Ma 15 t/m vrij 19 oktober: Herfstvakantie
Do 1 nov: extra informatieavond Rythovius keuzetraject gr. 8
 
 
Studiemiddag 11 september 2018: onderzoekend leren op Het Palet
Groep 1 t/m 4
De leerkrachten van de onderbouw zijn op deze studiedag aan de slag gegaan o.l.v. Jillis Verbeek. Hij is  werkzaam bij Kunstbalie. Kunstbalie begeleidt o.a. scholen om het creatief leerproces bij onderzoekend en ontdekkend leren in het basisonderwijs te stimuleren.
De leerkrachten van groep 1 t/m 4 hebben samen gezocht naar werkvormen en ideeën om kinderen binnen een thema te verwonderen. Vanuit de verwondering worden kinderen nieuwsgierig en wordt de motivatie om te leren groter. Jilles heeft de leerkrachten handvaten gegeven om vanuit de verwondering van een activiteit de stap te maken naar onderzoeksactiviteiten. In elk leerjaar zijn er door de leerkrachten onderzoeksactiviteiten ontwikkeld, waarbij creativiteit een belangrijke rol speelt. Deze onderzoeksactiviteiten worden de komende weken in de groepen uitgevoerd. Jilles heeft de leerkrachten geďnspireerd  om de onderzoeksactiviteiten op een eenvoudige manier betekenisvol te maken voor kinderen. Ook heeft hij tips gegeven om kinderen te begeleiden bij het onderzoek, door als leerkracht de juiste vragen te stellen.
We hopen dat alle kinderen van onze school de komende tijd gaan genieten van de opbrengsten van deze studiemiddag.
 
Groep 5 t/m 8
Groep 5 t/m 8 is onder leiding van Erno Mijland, werkzaam bij BCO onderwijsadvies en partner van Blink, aan de slag gegaan met het begeleiden van eigen onderzoek door kinderen op basis van hun onderzoeksvragen. De opzet van de methode Blink Wereld-geďntegreerd is samen nog eens goed doorlopen waarna de fase van eigen onderzoek door kinderen werd uitgelicht. Leerkrachten hebben zelf ervaren hoe uit verwondering vragen ontstaan en hoe zij kinderen door hen te bevragen kunnen stimuleren tot diepgang in hun onderzoek. Ook kregen leerkrachten tips hoe zij kinderen kunnen helpen om hun onderzoeksvraag betekenisvoller te maken en dichterbij te halen. Leerkrachten hebben mogelijkheden verkend hoe zij af kunnen stemmen op verschillen tussen kinderen, hoe zij het thema en onderzoek visueel kunnen maken en hoe zij Topomaster (topografie) in kunnen zetten. Nieuw in Blink zijn rubrics die voor kinderen inzichtelijk maken waar zij zitten in hun ontwikkeling van vaardigheden als samenwerken, een interview houden en presenteren. Het werken met rubrics sluit mooi aan bij de manier waarop wij op Het Palet met kinderen in gesprek willen gaan en gaan wij de komende tijd verder verkennen.
 
 
Proficiat Pieter van den Broek
In de digitale Nieuwsbrief van Cultuurplaza – van de gemeenten Eersel, Bergeijk en Bladel – konden we lezen dat de Impuls Muziekonderwijs 350.000 leerlingen in Nederland bereikt heeft. In Bergeijk, Eersel en Veldhoven hebben bijna alle scholen de Impuls aangevraagd samen met muziekschool Art4U. Al deze aanvragen zijn goedgekeurd en op dit moment zijn de docenten van Art4U al volop bezig in de scholen. In Bladel heeft alleen Basisschool Het Palet de Impuls aangevraagd, waarbij in alle leerjaren bijzondere aandacht is voor muziek, zoals het leren spelen op een muziekinstrument in de groepen 6 t/m 8. De leerlingen van groep 5 hebben al heel veel jaren de gelegenheid om aansluitend aan schooltijd blokfluit te leren spelen. Vorig schooljaar hebben we in een volle zaal van Den Tref kunnen genieten van wat de leerlingen van de bovenbouwgroepen geleerd hadden na 10 lessen op een instrument. Voor het grote orkest van 120 leerlingen - plus op het grote podium de musici van Kunst Adelt - zagen we met veel vuur en enthousiasme Art4U-muziekdocent Pieter van den Broek de maat slaan. Wat een prestatie om in zo’n korte tijd zo’n grote groep leerlingen uit de groepen 6 en 7 te laten schitteren.
Zijn vakmanschap en geestdrift zijn niet onopgemerkt gebleven voor de vakjury die in Bergeijk die de eerste Cultuurprijs aan hem uitreikte. Hij is in Bergeijk ook verbonden aan de Echo der Kempen. Wij feliciteren hem hiermee van harte.