Basisschool Het Palet
Bernhardstraat 4, 5527 AZ Hapert
Tel.: 360384
E-mail:info@hetpalet.nl
Website: www.hetpalet.nl
jrg. 27, nr. 7, 4 oktober 2018


Agenda:

Vrij 12 oktober: Talentendag groepen 8 Rythovius College Eersel
Ma 15 t/m vrij 19 oktober: Herfstvakantie
Do 1 nov: extra informatieavond Rythovius keuzetraject gr. 8
Vrij 16 nov: Workshopdag groepen 8 Pius X College
Week 46 en 47: Ouder/kindgesprekken (facultatief)

 
Kinderboekenweek 2018
De Kinderboekenweek werd gisteren feestelijk geopend. Er werd door alle kinderen gedanst en gezongen op de klanken van ‘Kom erbij’. Meester Gerard, de directeur, vertelde nog iets over zijn favoriete kinderboek: ‘De koning van Katoren’. Een aanrader voor wie van avonturen houdt.
Daarna hebben enkele kinderen uit groep 8 de kinderboekenweekgeschenken uitgedeeld in de klassen.
Het thema van deze Kinderboekenweek is ‘Vriendschap’. In de bibliotheek zijn volop boeken te vinden over dit mooie thema.
We hopen dat de Kinderboekenweek weer veel kinderen en ouders zal stimuleren om te lezen en voor te lezen. Kom gerust een boek lenen in onze schoolbieb!
De gouden griffel is dit jaar gewonnen door Annet Schaap voor haar boek ‘Lampje’
 
 
Overlijden Will Slenders
We hebben dinsdag het trieste bericht gekregen dat Will Slenders op 60-jarige leeftijd is overleden. Hij was – als voorzitter van Den Tref - één van de steunpilaren in de voorbereiding van de totstandkoming van het ontwerp van de multifunctionele accommodatie. Will Slenders heeft zich altijd voor de gemeenschap ingezet. In de jaren 90 als voorzitter van de medezeggenschapsraad van Het Palet en de laatste tijd als voorzitter van Den Tref en als lid van het Georganiseerd Burgeroverleg van Hapert. Een paar jaar geleden was Will als voorzitter van de toneelvereniging De Eenakter  één van de initiatiefnemers van een educatieve uitvoering over pesten voor de groepen 5 t/m 8. Dat stuk maakte bij de kinderen veel indruk en was opnieuw het bewijs dat de school op vele wijzen de verbinding met zijn omgeving kan maken. Dat geldt voor in principe voor alle culturele en sportverenigingen. Dat is ook hetgeen wat de met de MFA hopen te bereiken. De verbinding van onderwijs met diverse maatschappelijke geledingen, tussen jong en oud, tussen professionals en vrijwilligers. Het is te betreuren dat Will het zelf niet meer mee kan maken. Maar hij heeft het zaadje geplant. Het is aan ons om het tot volle wasdom te brengen.
We zullen Will hierom, en om de persoon die hij was, blijvend met warme gevoelens blijven herinneren. De afscheidsdienst van Will Slenders zal morgenochtend plaatsvinden in Den Tref, in Zijn Tref, om 10.30 uur.
 
 
Groepen 6-7-8: Fietscontrole
Op woensdag 10 oktober gaan we alle fietsen van de leerlingen van de groepen 6 -7- 8 controleren. Steeds meer leerlingen komen op de fiets naar school!
De komende maanden zijn de weersomstandigheden sterk van invloed op de fietsers. Denk aan het belang van goede remmen bij een vochtig wegdek en goede verlichting tijdens de “donkere” ochtenden en avonden.
De afgelopen jaren is gebleken dat veel leerlingen op onveilige fietsen aan het verkeer deelnemen. Het zou fijn zijn als uw kind op de bovenstaande datum zijn/haar fiets meebrengt.
De verkeerscommissie
 
  
Groepen 6 en NT2: Uitdelen instrumenten
Na de herfstvakantie starten we weer met de projecten Blazersbende en Slagwerkbende in de groepen 6 en NT2.
De kinderen die voor een blaasinstrument gekozen hebben worden vanavond om 18.30 uur verwacht in Den Tref voor uitleg over hun instrument en het ophalen van de instrumenten. Aansluitend zal een kort bezoekje gebracht worden aan de repetitie van de harmonie. De voorbereidingen voor het grote meezingconcert van zaterdag a.s. zijn in volle gang, en dan krijgen jullie alvast een idee hoe dat zal gaan klinken.
De kinderen die voor slagwerk gekozen hebben krijgen geen instrument mee naar huis, omdat ze op meerdere instrumenten zullen gaan spelen, maar zijn uiteraard van harte welkom om vanavond ook even te komen luisteren. Zij worden om 19.00 uur verwacht in de foyer van Den Tref.
Voor vragen over de instrumenten en de projecten kunt u contact opnemen met de voorzitter van Muziekvereniging Kunst Adelt, Hanneke van Dongen-Hermans, via hanneke@kunst-adelt.nl of via 06-55 75 45 79.
 
  
5 juni 2019 Paletdag: Talent gezocht
Wellicht heeft u deze datum al zien staan op de schoolkalender. Dit jaar gaan we van de Paletdag een spetterend en veelzijdig Paletfestival voor kinderen maken. Dit festival is bedoeld voor alle kinderen van de school. Alle schoolpleinen zullen hiervoor gebruikt worden.
Er zal een hoofdpodium komen, waar diverse groepen van de school gaan optreden voor elkaar. Tijdens deze optredens zullen de kinderen de opbrengsten vanuit de lessen 'Muziekimpuls' aan elkaar presenteren. Ook zal er één leerjaar van de school gaan zorgen voor het 'smikkel en smul' gedeelte van het festival. De foodtrucks mogen natuurlijk niet ontbreken.
 
Verder willen we de kinderen deze dag onder begeleiding laten genieten van diverse kleine optredens en activiteiten die kinderen in een klein groepje kunnen bezoeken.
We denken daarbij bv. aan:
·         een plekje om je haar mooi te laten vlechten,
·         een fotohoek waar je je kunt verkleden en op de foto kunt, straattheater,
·         diverse spelletjes,
·         een waarzegstershoek,
·         een portrettekenaar,
·         een klein 'dans maar mee' theater,
·         poppentheater,
·         kleine muziekbandjes,
·         gitaristen die de kinderen uitnodigen liedjes mee te zingen enz.
 
We zijn daarvoor op zoek naar enthousiaste ouders die affiniteit hebben met kunst en cultuur. Als u een culturele activiteit kunt verzorgen tijdens ons Paletfestival op 5 juni, wilt u dan mailen naar: apasmans@kempenkind.nl, cvhulst@kempenkind.nl of hbullens@kempenkind.nl? Het is ook leuk als u samen met uw kind een act wilt verzorgen tijdens het festival. Ook talenten van opa's en oma's (met kleinkind) zijn van harte welkom!
 
Deze oproep vindt al vroeg in het schooljaar plaats, maar als commissie willen we graag op tijd een inventarisatie maken van het Haperts talent. U kunt u nog niet opgeven voor andere begeleiding tijdens deze dag. Ouderhulp zal gevraagd worden via de leerjaarouders.
We hopen op veel enthousiaste reacties.
juf Alby, juf Henny, juf Chantal
 
  
Groepen 4: Communie 2019
Beste ouders van de communicanten van 2019,
Voor de kinderen van groep 4 komt er iets moois aan: de Eerste H. Communie! Altijd weer een feest voor de kinderen die hieraan deelnemen en voor de parochie. De brief met informatie omtrent de Eerste H. Communie kan dit jaar, i.v.m. de wet op de privacy, niet via de klas van uw kind verspreid worden. Deze kunt u zelf ophalen bij de administratie van Het Palet. (bij Astrid op kantoor)
We willen u graag alles vertellen over de gang van zaken op onze informatieavond:
Voor Hapert: woensdag 10 oktober om 20.00 uur in het Koetshuis, links van de pastorie in Hapert. Tijdens deze avond zijn er ook aanmeldformulieren beschikbaar.
De Eerste Communieviering zelf zal in Hapert zijn op zondag 19 mei 2019. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het parochiesecretariaat, kantoor@parochiepetruspaulus.nl of 0497-387618. We hopen u te zien op een van de informatieavonden.
Hartelijke groeten, namens alle werkgroepleden.
Heidy Kolsters, Anouk Craninckx, Mieke van Laarhoven, Edith Spooren en Cindy Keijsers
 
  
Welkom
Wij heten Lola uit groep 1-2A van harte welkom op Het Palet. Wij hopen dat zij een fijne en leerzame tijd op onze school zal hebben.