Basisschool Het Palet
Bernhardstraat 4, 5527 AZ Hapert
Tel.: 360384
E-mail:info@hetpalet.nl
Website: www.hetpalet.nl
jrg. 27, nr. 8, 11 oktober 2018


 

Agenda:
Vrij 12 oktober: Talentendag groepen 8 Rythovius College Eersel
Ma 15 t/m vrij 19 oktober: Herfstvakantie
Do 1 nov: extra informatieavond Rythovius keuzetraject gr. 8
Vrij 16 nov: Workshopdag groepen 8 Pius X College
Week 46 en 47: Ouder/kindgesprekken (facultatief)
 
 
 

Ouderraad
Door de invulling van de vacature voor groep 1 is de ouderraad weer compleet. Voor de groepen 3, 5 en 7 hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld en de zittende leerjaarouders hebben aangegeven graag door te gaan.
De samenstelling is nu als volgt:
groep 1: Marsha Brantjes
groep 2: Wendy Brouwer
groep 3: Lineke Heuveling
groep 4: Marleen van Gils
groep 5: Jill van de Meerakker
groep 6: Nolly van Beek
groep 7: Nienke Willekens
groep 8: Ilse Klessens
 
Wij wensen Marsha veel succes bij haar start als leerjaarouder. Graag willen we de aftredende ouder Heidi Coppelmans nogmaals hartelijk danken voor haar grote inzet in de ouderraad.
 
 
Communie
Beste ouders van de communicanten van 2019,
Voor de kinderen van groep 4 komt er iets moois aan: de Eerste H. Communie! Altijd weer een feest voor de kinderen die hieraan deelnemen en voor de parochie. De brief met informatie omtrent de Eerste H. Communie kunt u dit jaar ophalen bij de administratie van b.s. Het Palet.
Voor alle dorpen in de parochie is er een gezamenlijke startviering in Bladel op zondag 28 oktober om 11.00 uur. Dan vieren we samen de eucharistie (met het kinderkoor). Na de Mis is er een broodje in de pastorietuin, kinderen die willen worden geschminkt en de pastoor zingt een lied met  gitaar (eindtijd 13.00 uur).
De Eerste Communieviering zal in Hapert op zondag 19 mei 2019 om 11:00 uur zijn.
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het parochiesecretariaat. kantoor@parochiepetruspaulus.nl of 0497-387618.
Ook kunt u mailen naar de communiewerkgroep, eerste.communie.hapert@gmail.com. Opgave formulieren zijn te verkrijgen via de werkgroep leden en kunnen ook daar ingeleverd worden.
Hartelijke groeten, namens alle werkgroep leden
Heidy Kolsters, Anouk Craninckx, Mieke van Laarhoven, Edith Spooren en Cindy Keijsers
 
Open Dag Rioolwaterzuivering Hapert op zondag 21 oktober 2018 van 10.00 - 16.00 uur
  
Mountainbike clinic en mini Scherpenheuvel ľ Hapert op 21 en 28 oktober 2018. Inschrijven kan via www.appelflappentocht.nl
  
Kwijt
Niels de Brouwer uit groep 5A is na de gymles van vorige week maandag zijn shirt kwijtgeraakt. Waarschijnlijk is het met het opruimen van de gymspullen bij iemand in de gymtas terecht gekomen.  Het is een bruin long sleeve shirt van Nais, maat 140. Niels zou het graag terug hebben.

Het team van basisschool Het Palet wenst u een fijne herfstvakantie toe